torsdag 14 november 2013

Kulturprogrammens betydelse för lokalsamhället

Folkbildningsrådet genomför årligen ett antal utvärderingar av studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet. Rapporten som kom idag var Kulturprogrammens betydelse för lokalsamhället. I den här rapporten har man särskilt studerat fyra kommuner Helsingborg, Jönköping, Rättviks och Storuman och analyserat kulturprogrammens betydelse.

Rapporten är en utvärdering av kulturprogrammens betydelse för svenskt samhälls- och kulturliv. 2012 rapporterade studieförbunden in ca 320 00 kulturprogram med en publik på totalt 18 miljoner. Utvärderingen är skriven av Tobias Harding kulturpolitik forskare vid Universitetet i Jyväskylä. Sara Tannå oberoende kultursociolog och Jens Lejhall är kultursamordnare på Västra Götalandsregionen.

Rapporten är den första av tre utvärderingar. De två följande är Kulturprogrammens betydelse för sina deltagare och Kulturprogrammens betydelse för dem som medverkar på andra sätt, bland annat i förhållande till kulturområdets arbetsmarknad.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar