tisdag 18 september 2012

Talbokskampanjer, europeiska dyslexiveckan och ny talbokskatalog

Nu är det inte mindre än två kampanjer på gång kring talböcker eller tekniska möjligheter för dyslektiker:

 

Som ett led i den nationella Digidel2013-kampanjen har biblioteken och Dyslexiförbundet FMLS  ökat sitt samarbete inför den Europeiska Dyslexiveckan, 1-7 oktober. Man vill peka på att läsning och digital delaktighet hör ihop, både möjlighet att ta till sig och använda text, liksom de redskap man kan behöva. Kampanjmaterialet kan laddas ner via Digidels hemsida

Som ett led i kampanjen kommer många bibliotek att, i samarbete med dyslexiförbundet,  ha aktiviteter under dyslexiveckan. Här finns till exempel Malmö stadsbiblioteks program under dyslexiveckanBibliotek för alla nr 32012.TPBs kampanj om egen nedladdning kommer att pågå från och med första oktober och består av affischer, informarmationsfoldrar och symboler och bilder för webben. Kampanjens formspråk är enkelt med förenklade svarta figurer med hörlurar på gul botten. Materialet kommer att kopplas till en särskild kampanjsida med information om hur man laddar ner talböcker och med hänvisning vidare till de lokala biblioteken. Tanken är att man också ska kunna använda kampanjmaterialet under den europeiska dyslexiveckan. Kampanjmaterial kan beställas via TPBs webbplats: www.tpb.se

Läs mer om TPB:s kampanj i TPB:s tidskrift: Bibliotek för alla Där kan man också läsa om hur Susanne Lindell (på omslaget) jobbar med att nå nya talbokslåntagare i Lund och om vilka aktiviteter som äger rum på Lunds stadsbibliotek under dyslexiveckan.

Logotyp för LegimusI oktober lanseras också TPB:s nya katalog Legimus. Där kommer man förutom att kunna låna och ladda ner alla TPB:s talböcker också att kunna ta del av boktips, listor och information om böckerna och hur man kan ta del av dem. Biblioteken, studenterna och barnen får egna sidor.

Såväl Legimus och TPB:s kampanj kommer att presenteras på  TPB:s seminarier på Bokmässan.

Digidelkampanjen är inriktad på tekniska möjligheter för dyslektiker medan TPBs kampanj har fokus på specifikt talböcker, men målgruppen är i första hand dyslektiker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar