onsdag 12 september 2012

Bokmässetips torsdag 27/9


Bok & Bibliotek

Nu är det bara ett par veckor kvar tills bokmässan rullar igång. Jag kommer att delta på torsdagen och tänkte tipsa om några av de programpunkter jag, utifrån mitt perspektiv och uppdrag (media och bibliotek) tycker verkar särskilt intressanta. Följande har jag lagt in i min mässplanerare (och ja, jag inser att det blir lite körigt att hinna med allt):

Monterprogram

15.00 Barbro Roos från Kävlinge bibliotek berättar om mervärdet av meröppna bibliotek i Axiells monter.

14.00-16.00 Tankesmedja kring bibliotek i Kulturhus i Gävleborgs monter Maria Jacobsson från BBM har bjudits in att delta i samtalet med anledning av vårt skånska projekt kring folkbiblioteken som kulturhus

Ur seminarieprogrammet:

10.00  Litteraturutredningen presenterar sitt slutbetänkande

10.00 Folkbiblioteket - ett störtat pelarhelgon: Biblioteksforskarna Joacim Hansson och Mats Myrstener samtalar tillsammans med Annette Eliasson om folkbibliotekets uppdrag idag och i morgon.

12.00 Nationella Biblioteksstrategier: Gunilla Herdenberg från KB i samtal med några nordiska kollegor från Danmark, Norge och Finland kring deras erfarenheter av nationella biblioteksstrategier. Våra nordiska grannar har ju nationella biblioteksstrategier (till skillnad från oss i Sverige). Mer om nationella biblioteksstrategier kan man läsa i Svensk biblioteksförenings skrift: En norsk, en dansk, en finsk - och en svensk?

13.00 Bibliotekariernas kompetens i framtidens bibliotek: DIK bjuder in till ett samtal med utgångspunkt från DIKS rapport Bibliotekariens framtida arbetsmarknad, med bland andra Linnéa Sjögren, Anna Åkerberg och Karin Linder.

15.00 Sociala medier och bokens framtid.
Trots att jag hört Mathias Klang, Jan Nolin och Pelle Snickars prata om digitalisering, sociala medier, nya medievanor etc, är jag ändå lite nyfiken på vad de tillsammans med Susanne Hamilton från förlagsvärlden kommer att säga om hur läsplattor och sociala medier förndrar vår relation till text och läsandet, författandet, lånandet, förläggandet etc.

Biblioteksscenen (Bibliotek12) 

På E-hallens Biblioteks- och berättarscen ansvarar Svensk biblioteksförening för programmet under torsdagen och fredagen som ett led i Bibliotek12  (Bok & Bibliotek, Svensk Biblioteksförening, Kultur i Väst, Region Halland och Bibliotekshögskolans satsning på att synliggöra biblioteken under mässan).

Under ledning av journalisten Gabriella Ahlström kommer föreningens medlemmar att berätta om sina verksamheter och projekt, riksdagspolitiker, myndighetschefer och andra opinionsbildare kommer samtala om betydelsen av fri tillgång till information och kunskap. Av torsdagens programpunkter är jag mest nyfiken på vad  skarpa Kerstin Brunnberg, Statens kulturråd, har att säga kl 14.25

TPB:s seminarier om talböcker

TPB håller i anslutning till bokmässan två halvdagsseminarier (förmiddag  resp eftermiddag) om talböcker. Seminarierna hålls i Gothia Towers, som ligger i anslutning till Svenska mässan, men du behöver ingen inträdesbiljett till Bok & Bibliotek för att delta.

10:00 Sök, låna och lyssna i TPB:s nya webbkatalog Legimus!
11:00 Information om TPB:s talbokskampanj
11:15 Egen nedladdning i praktiken: Medioteket Stockholm berättar om ett pilotprojekt bland skolor i Stockholms stad

13:00 Sök, låna och lyssna i TPB:s nya webbkatalog Legimus! (Åsa Wallström)
14:00 Information om TPB:s talbokskampanj (Anna Gustafsson Chen)
14:15 Egen nedladdning i praktiken: Medioteket Stockholm berättar om ett pilotprojekt bland skolor i Stockholms stad


I övrigt kommer jag (som vanligt) att försöka bevaka e-böcker lite särskilt under mässan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar