fredag 28 september 2012

Folkbiblioteket. Då och nu?

På ett av de inledande seminarierna på Bokmässan med rubriken Folkbiblioteken - ett störtat pelarhelgon? talade Mats Myrstener om sin forskning om Stockholms stadsbiblioteks historia. Han beskrev bibliotekets uppdrag som det såg ut på 20-30-talet, med utgångspunkt i moderniteten. Han utgick från en tempelmetafor med fem pelare: pedagogik, socialpolitik, demokrati, ekonomi och litteratur. Jag tyckte att det var intressant att få veta att det ekonomiska perspektivet, att mäta verksamheten blev viktigt på det sena 20-talet, när biblioteket blev kommunalt.
Joacim Hansson, som
också var med på seminariet, gjorde några intressanta kommentarer, bl a menade han att pelarna är de samma idag men att vi lägger in andra betydelser eller att en fråga kan förflytta sig från en pelare till en annan. Han tyckte också att det var viktigt att diskutera vad vi menar med de olika begreppen idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar