fredag 28 september 2012

Alla människor förtjänar omtumlande läsning

Mycket lämpligt inleddes mässan av Litteraturutredningens betänkande SOU 2012:65. De olika områden man haft att utreda (läsningens ställning, litteraturen och bokhandelns ställning, statliga stödsystem, e-boken etc) har fått sina lägesbeskrivningar, historiska bakgrunder, utveckling och forskningsläge och man var tyckte att tiden räckt gott för att göra grundliga djupdykningar och ta ställning.
Målet för utredningen var att föreslå åtgärder för att öka läsandet och tillgodose ett rikt utbud av kvalitetslitteratur.
Det började positivt - litteraturens ställning i Sverige är fortfarande stark, många titlar ges ut och böckerna är billigare i Sverige än i t ex Danmark och Tyskland. Vi är ett skrivande land och svensk litteratur har haft stora exportframgångar i o m den svenska deckarvågen. MEN ...

Från världsledande till världsmedioker
Svenska barn och ungdomar läser allt sämre, orkar inte läsa längre texter, förstår inte vad de läser och detta påverkar hela livssituationen. Att inte läsa är att inte lära sig, som Martin Ingvar, sa. Lyssna på Kulturnytt http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5283681

Läslyft fram till 2018
Man önskar en nationell samling, parlamentarisk beredning, läsombud från förskolan, kompetensutveckling för lärare, satsning på skolbiblioteken och planer för läsfrämjande i de regionala kulturplanerna. Att skolbiblioteken är otroligt viktiga är utredningen helt klar över (även om man kan fråga sig hur många av de närvarande som uppskattade försäkran att skolbibliotekarien verkligen inte bara var någon snäll boktant!!) - däremot sades här nästan ingenting om folkbiblioteken. Vi får hoppas att dessa får sin roll tydliggjord inne i utredningstexten. 30 milj föreslås till folkbildningen för läsfrämjande åtgärder.

Följande seminarium, om en svensk skönlitteraturpolitik, vände och vred på denna och tidigare utredningar. Den tekniska utvecklingen har alltid varit utredningarnas brännpunkt - radio/TV på 70-talet och nätet idag. Hur få fler att läsa i en förändrad mediatid? Litteraturen är både fri och marknadsstyrd och vi behöver hållbara system mellan läsare-litteratur-författare-bibliotek-bokhandel. I det litterära systemet fungerar vissa delar bra men litteraturens synlighet är ett problem. Det talades om KUR-böckerna och problemet för dessa att nå fram till läsarna. Visste ni att av de statliga kulturutgifterna går endast 3% till litteratur och bibliotek (4% regionalt och 40% av de kommunala).
Förebilder är viktiga för läslusten och man kan säga att läslust går i arv. Man saknade också ett politiskt ledarskap som berättar att det är viktigt med litteratur.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar