lördag 29 september 2012

Goda exempel på samarbete om små barns språk

Dags att höja ribban - en pinfärsk krift från region Halland som sammanställer flera av de många projekt där man arbetat med små barns språkutveckling i Sverige och utomlands presenterades på seminariet Från joller till frispråkighet. Författare Kerstin Rydsjö pekar på  framgångrika exempel på samarbeten mellan olika professioner och rapporten är tänkt att vara en inspirationskälla för barnbibliotekarier. Ett exempel som sticker ut är det engelska Bookstart där man kombinerar barnets första bok med rådgivning om rim och ramsor och läsning till föräldrar samt biblioteksbesök. I mätningar av gruppen barn kunde man flera år senare se att föräldrarna hade förändrat sina läsvanor och att barnen presterade bättre i skolan.
Skriften kommer att finnas som pdf - länk inom kort

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar