fredag 22 maj 2015

Projektmedel för biblioteksutveckling 2015

Kopplat till det regionala biblioteksuppdraget finns som bekant särskilda medel inom Region Skåne som skånska folkbibliotek, eller bibliotek med samarbetspartners, kan söka för utvecklingsprojekt.

Nytt för i år är att ansökan om projektmedel ska göras via Kulturdatabasen (KDB). Vi har skickat mer information om utlysningen till folkbibliotekscheferna i Skåne, och det kommer också att finnas mer information på vår hemsida när ansökningsperioden startar.Ansökningstiden är 1/6 till 24/8.

I samband med utlysningen , den 1/6 bjuder vi in till ett möte på Regionhuset, Dockplatsen, då vi informerar om hur ansökan går till praktiskt och med möjlighet att ställa frågor. Detta är också ett tillfälle att prata med oss utvecklare om era projektidéer inför ansökan. Inbjudan och anmälan till denna informationsträff finns här: http://utveckling.skane.se/om-regional-utveckling/kalender/kultur/informationsmote-om-hur-du-soker-projektmedel-for-biblioteksutveckling/  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar