måndag 25 maj 2015

Sökes


Bibliotekarier med intresse för statistik och utvärdering
för referensgrupp statisitk


Har vi i vår verksamhet prioriterat barn och ungdomar under det senaste året?
Hur har vi prioriterat våra låntagare med annat modersmål än svenska?
Är vår biblioteksverksamhet tillgänglig för alla?
Vilka konsekvenser har nedläggning av en biblioteksfilial för kommunens invånare?
Det byggs ett nytt bostadsområde i vår kommun – vilka konsekvenser har detta för vår biblioteksverksamhet?
Vilka målgrupper når vi och vilka når vi inte?När vi pratar om statistik inom biblioteksverksamheten syftar vi ofta på biblioteksstatistiken, den statistiken som biblioteken varje år lämnar in till KB. Den som beskriver hur biblioteken utvecklas genom tiden på national, regional och kommunal nivå. Det är oftast endast de sjunkande lånesiffrorna och minskade mediabudget som uppmärksammas i media. Men alla vi vet att biblioteksverksamhet innehåller så mycket mer än lånesiffror. Vi behöver endast läsa vår nya bibliotekslag för att kunna konstatera att vi har ett mycket större uppdrag än att tillhandahålla litteratur. Hur kan vi ge en rättvis bild av biblioteksverksamhet i kvantitativa och kvalitativa mått, som vi kan ta med oss i vår egen verksamhetsplanering, utvärdering av verksamheten och i den kulturpolitiska diskussionen?

Det finns en mängd data som vi kan använda oss av i vår verksamhet på europeisk, nationell, regional och kommunal nivå.

Referensgruppen kommer att se över den statistiken som finns och koppla den till de olika verksamhetsområden och till de uppdrag biblioteken har enligt den nya bibliotekslagen.  Vilken information ger siffrorna och hur kan vi mäta våra kvalitativa insatser? I början av 2016 kommer Kultur Skåne att organisera ett statistikseminarium för bibliotekpersonal i Skåne där vi tittar på statistik utifrån olika vinklar. Referensgruppens arbete kommer att vara grunden till seminariet.

 

Anmäl ditt intresse hos Annelien van der Tang Eliasson, utvecklare media och bibliotek.

annelien.vandertang-eliasson@skane.se eller ring 0725- 28 85 18

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar