tisdag 26 maj 2015

Gästbloggare Tellervo Salomonsson från Ystads bibliotek


Som en del av invigningen av årets Internationella bokmässa i Botkyrka samtalade skribenten Judith Kiros med den brittiska poeten Warsan Shire. Warsan Shire är just nu aktuell på svenska med diktsamlingen Lära min mor att föda (översatt av Jakob Kaae), som handlar om flykt, hemlängtan och kärlek, särskilt ur kvinnors perspektiv. Det blev ett spännande och tänkvärt samtal som anknöt till bokmässans tema Mellan flykt och förvandling.

Warsan Shire framhöll den kreativitet som genereras av migrationen. Hon är född i Kenya 1988 av somaliska föräldrar, och uppvuxen i London. I sitt skrivande lyfter hon gärna fram sitt somaliska ursprung. I Somalia finns en stark poesitradition som har betytt mycket för henne och som hon respekterar men som hon, om jag förstod henne rätt, tycker är så svårbemästrad att hon inte vill ge sig in på för egen del.

Hon berörde också att man som migrant ofta fråntas rätten att själv definiera sig och sin identitet. Det är ofta någon annan, särskilt representanter för majoritetssamhället som vill ta sig den rätten. Själv blir hon ofta ifrågasatt när hon kallar sig somalier eftersom hon är född i Kenya och uppvuxen i London. Kanske är det därför hon bara skriver utifrån sina egna erfarenheter. Att sno andra människors historier gör en till kolonialist, menar hon. Var och en måste ha rätt till sin egen historia. Och där kan poesin spela en viktig roll. Poesin har en helande verkan, och kan lindra de trauman som migrationen orsakar, menar Warsan Shire.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar