måndag 4 maj 2015

Gästbloggare Margeret Svensson från Bromölla bibliotek har ordet

Botkyrkans internationella bokmässa 2015


Ett av seminarierna på den Internationella bokmässan var Rätten till modersmål – skola och bibliotek i samarbete. Det var Modersmålsenheten och biblioteket i Mölndal som berättade hur de bland annat arbetade med sagostunder.

 
Lärarna i modersmål genomgår en utbildning i sagoberättande och håller därefter sagostunder på sitt språk under arbetstid. Sagostunderna följer ett schema så att samma språk återkommer kanske en gång per termin. Förberedelserna för sagostunden på biblioteket kan vara en skön fåtölj för den som läser och en liten utställning med relevanta böcker. Sagostunden är numera förlagd till barnavdelningen, vilket visat sig fungera bättre än ett avskilt rum. Barnen som kommer har varierande ålder så det blir oftast en stund för de minsta och sedan en annan berättelse för de lite äldre. Sagostunderna har många positiva effekter, den ger modersmålslärarna möjlighet att bekanta sig med blivande elever, men det har också blivit en mötesplats för modersmålslärarna och föräldrarna. För att marknadsföra sagostunderna har många olika kanaler använts, till exempel modersmålslärarnas egna nätverk, FB och Instagram.

 
Sagostunder på olika språk är intressant för många bibliotek och på Bromölla bibliotek har vi provat vid ett par tillfällen. Det kom få barn till våra sagostunder, men som bibliotekarien vid Mölndal bibliotek påpekade tar det tid att få konceptet inarbetat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar