måndag 25 maj 2015

Ny kulturplan på remiss

En av våra allra viktigaste uppgifter under det här året är att ta fram en ny kulturplan, för perioden  2016-19.

Den 21 maj 2015 fattade kulturnämnden beslut om en remissversion av kulturplanen. Kommunerna i Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län är formella remissinstanser, men även andra aktörer är välkomna att yttra sig.
Yttrandena kommer att ingå som underlag vid justering av den regionala kulturplanen. Beslut om en kulturplan för 2016-2019 kommer att fattas av Region Skånes kulturnämnd den 1 oktober 2015 och av Regionfullmäktige den 24 november.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar