torsdag 5 mars 2015

Vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut

I samband med  konferensen "Vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut" släpptes i förra veckan en intressant projektrapport med samma namn.

Region/länsbiblioteken i Skåne, Halland, Jönköping, Blekinge, Kronoberg och Kalmar har under 2014 med stöd från Kulturrådet, arbetat med ett gemensamt projekt kring inventering och analys av läsfrämjande arbete vid folkbiblioteken inom dessa regioner – både för vuxna och barn. Kartläggningen ska ligga till grund för framtida insatser.

27 av 33 skånska kommuner skickade in exempel på projekt och därmed bidragit till ett gediget forskningsmaterial där 478 olika läsfrämjande insatser beskrivs.

Catharina Schmidt, forskare på Jönköpings högskola har studerat materialet och är imponerad av hur mycket läsfrämjande arbete som görs och av mångfalden i insatserna. Ofta är de olika läsfrämjande metoderna beprövade och har stöd i forskning, men man är från bibliotekens sida inte alltid medveten om att och hur de valda metoderna är belysta inom forskning.

Catharina betonar att tillgången (till böcker) via bibliotek, bokkassar eller annat inte är tillräckligt utan att det handlar om vad man gör med tillgången. Catharina ser också en potential i att i större utsträckning blanda målgrupper och att samordna insatser så att de kan nå flera målgrupper samtidigt, kanske kan exempelvis Sommarboken riktas till hela familjer och på flera olika språk? Folkbiblioteken är ju inte ensamma om det läsfrämjande uppdraget och  kanske kan resurserna användas ännu bättre genom ännu mer samverkan med andra, exempelvis skola, förskola eller ideella krafter, menar hon.

Vi kommer att skicka ut rapporten "Vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut",  till samtliga kommuner i Skåne, men den kan också laddas ner som pdf här 

Konferensen med ca 150 deltagare från Umeå till Ystad bjöd på en intressant blandning av läsfrämjande arbete sett med forskares blickar  och praktiska exempel från alla sex länen. Förutom Catharina Schmidt som berättade om resultatet från förstudien gjorde Jonas Andersson några nedslag i den kunskapsöversikt han på uppdrag av Kulturrådet håller på att sammanställa och som kommer att släppas under våren.

Just samverkan var i fokus i det skånska exempel som lyftes under dagen. I projektet Språktrappan  har Burlövs bibliotek  i samarbete med förskola och förskoleklass utarbetat en gemensam handlingsplan för det läsfrämjande arbetet. Katarina Tollbäck Ericson berättade hur man med utbildningar, bokombud, litteratursamtal och inköp till varje förskola på kort tid fått all personal att arbeta medvetet med bilderböcker och läsning.

Andra exempel på läsfrämjande insatser som belystes under dagen var:
  • Speedlitt! Singel med läslusta?- speeddating utifrån  litteraturintresse i Halmstad,  
  • Cirkelpodden där Gislaveds bibliotek arbetat med bokcirkeln på ett nytt sätt genom att använda sig av poddradio,
  • Bokcirkeln Ny i Sverige på Växjö stadsbibliotek, för vuxna med annan nationalitet än svenska. Deltagarna läser svenska texter, samtalar och delar läsupplevelsen med varandra.
  • I  projektet Läsfåk samarbetade Borgholms bibliotek med svenska- och bildlärare för att arbeta fram en metod för reflekterade läsning där eleverna fick uttrycka sina läsupplevelser genom både ord och bild.

Catharina Schmidt kommenterade i anslutning till projektpresentationerna hur de  läsfrämjande insatserna kunde kopplas till olika forskningsperspektiv på läsfrämjande.

En större medvetenhet om kopplingen mellan valda läsfrämjande insatser och forskning liksom en större tydlighet kring hur det läsfrämjande arbetet förhåller sig till olika övergripande mål i relevanta styrdokument  kan ge större kraft och argument för det läsfrämjande som görs, inte minst i kontakt med samarbetspartners (som skola) och beslutsfattare.

Konferensen och rapporten ska ses som en början - nu fortsätter arbetet i  alla de sex länen och har i och med forskningsrapporten ytterligare en pusselbit för att vidareutveckla bibliotekens läsfrämjande arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar