torsdag 5 mars 2015

Bibliotek mot rasism

Bibliotek mot rasism

...är namnet på en kampanj just nu i Västernorrland. Under tre månader ska biblioteken i  bland annat arrangera föredrag, ge tips om litteratur inom ämnet och använda böcker om utanförskap i barnens sagostunder.
– Det är en kampanj som riktar sig både inåt i organisationen och utåt mot de som besöker våra bibliotek. Vi vill själva sätta fingret på våra fördomar eftersom vi alla bär på dem
säger bibliotekarien Lina Allard.

Idén är hämtad från HelGe-biblioteken i Gävleborgs län, som drev en liknande kampanj 2014.

Biblioteken har en viktig demokratisk roll, men kan ibland  ställas inför svåra dilemman då bibliotekets uppdrag att främja yttrandefrihet och samtidigt vara en plats där alla känner sig trygga och välkomna krockar (vi minns väl alla "Lilla hjärtat-debatten"?)

Litteratur X

Detta dilemma tar sig Stockholms stadsbibliotek an i projektet  Litteratur X genom lyfta fram äldre och samtida och ställa frågor kring rasism och rasisistiska stereotyper i litteraturen.

På våra hyllor finns mängder av böcker som upprör, oroar, skakar. Men det som gör biblioteket till så mycket mer än en samling böcker är att vi sätter böckerna i sammanhang, kopplar ihop och problematiserar, säger Katti Hoflin, nytillträdd stadsbibliotekarie i Stockholm i ett pressmeddelande.

– Biblioteken är yttrandefrihetens rum. Vi sorterar inte bort några böcker från våra hyllor på grund av otidsenliga värderingar. Men böckerna står inte ensamma. Vår bibliotekariekår har bred och djup kunskap för att kunna diskutera, rekommendera och kritisera litteraturen. När samhället är oroligt har biblioteken en särskilt viktig roll. Här ska man kunna vara trygg men också diskutera fritt. Ibland är de två svåra att förena.

Bibliotekens internationella manifest

Frågor kring bibliotekens uppdrag när det gäller mänskliga rättigheter och intellektuell frihet tydliggörs bland annat i skriften Bibliotekens internationella manifest, som vi bloggat om tidigare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar