måndag 16 mars 2015

Leonards plåster

Utvecklingsledarna vid Regionbibliotek Stockholm är flitiga skriftmakare. Vi har tidigare, i lite olika sammanhang, bland annat tipsat om Taxonomier av Malin Ögland. Syftet med skriftserien är ett erbjuda folkbibliotek fler verktyg för analys och utveckling av sin verksamhet. Häromveckan fick vi en låda med 33 exemplar av skriften Leonards plåster om en av folkbibliotekens allra mest väletablerade verksamheter: sagostunden.

Åse Hedemark, lektor på institutionen för ABM, Uppsala universitet,  har gjort en förstudie och därefter en observationsstudie av sagostundsaktiviteter. Delar av detta  presenterades redan på bokmässan i höstas. I den andra delen av skriften och projektet Sagostunden presenteras det arbete som Regionbibliotek Stockholm gjort inom ramen för sitt partnerskap med Kungliga biblioteket: att testa KBs kvalitetsmodell på sagostunden, för att ta reda på hur vi vet att vi har kvalitet i sagostunden.

Resultatet från båda delarna av Projekt sagostunden är allmängiltiga och går att applicera på andra biblioteksverksamheter. Boken kommer att distribueras ut till kommunbiblioteken i Skåne, men kan också hittas här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar