onsdag 29 maj 2013

Några reflektioner och tips efter Biblioteksdagarna 2013

Jag och Annelie Börjesson gick ut hårt på årets biblioteksdagar genom att tillsammans med Catarina Isberg från SLU och Katrin Fredriksson från Botkyrkabiblioteken hålla i ett välbesökt seminarium om meröppna bibliotek. Eftersom seminariet filmades kan filmen  liksom vår Powerpoint hittas på biblioteksföreningens hemsida inom kort. Man kan också läsa om seminariet i bla  Framsidan ,  KB:s samverkansblogg eller på Regionbibliotek Hallands blogg. Det uppstod också flera intressanta diskussioner på twitter kring meröppna bibliotek.

I anslutning till vårt seminarium om meröppna bibliotek hade vi ett mingel för de som var intresserade av att prata mer, ställa frågor eller ansluta sig till biblioteksföreningens relativt nystartade nätverk för meröppna bibliotek . Under alla tre dagarna var det många som kommenterade eller ställde kompletterande frågor kring meröppet. Vi fick intrycket av att meröppet är en vädligt aktuell fråga på många ställen i landet och tror att många meröppna bibliotek kommer att öppna under det närmsta året.

Att själv medverka på biblioteksdagarna var riktigt kul, mycket tack vara alla samtal och nya bekatnskaper som gav en både breddad och fördjupad insikt i meröppetfrågan. Samtalen under biblioteksdagarna hade nästan uteslutande en positiv ingång till meröppet, men frågan är ju inte alls okomplicerad. Vi har tidigare lyft problematiken med meröppna bibliotek i anslutning till besparingar och vill med anledning av bland annat en artikel på det temat häromdagen , påminna om vikten av att se meröppet som en offensiv satsning. Som Annelie brukar säga: meröppet handlar om utveckling - inte avveckling.

Förutom meröppet var bibliotekens demokratiska roll en tydlig röd tråd genom biblioteksdagarna, med Kristian Lundbergs föreläsning Skillnaden mellan liv och katastrof som en höjdpunkt. Delar av Kristian Lundbergs resonemang finns i artikeln: Biblioteket och sveket .

Bland andra Amnestys Lise Bergh och mediestrategen Brit Stakston anslöt till demokratitråden.
Lise Bergh pratade om mänskliga rättigheter i allmänhet och yttrandefrihet i synnerhet och citerade Martin Shibbye i Biblioteksbladet: när man inte kan säga vad man vill så vågar man knappt tänka eller tycka heller. Mänskliga rättigheter har ingen mening om de inte tillämpas i praktiken och här är biblioteken viktiga, mendade Lise Bergh och lyfte Unescos fokbiblioteksmanifests som en fantastisk utgångspunkt för bibliotekens viktiga arbete för mänskliga rättigheter och medborgares deltagande.

Även kulturministern lyfte bibliotekens demokratiska uppdrag: Tack för det ni gör varje dag - biblioteken är viktiga för demokratins innersta kärna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar