fredag 24 maj 2013

Minnesanteckningar DUO- möte 2013-04-26

Deltog: Jonas Bolding, Susann Ek, Magdalena Jeppsson, Katarina Tollback Ericson, Agneta Jacobson, , Britt-Marie Nordström, Karna Nyström, Karin Ohrt och Maria Jakobsson

Fortbildningsdag om barn och IT den 2 september tillsammans med Statens medieråd. Dagen ersätter den skolbibliotekskonferens som brukar hållas i maj och BBM behöver synpunkter på program och lokala inslag.
Förslag: Mediateket på Pauliskolan eller rektorn på samma skola.

Förfrågan från Axiell om medverkan från barnbibliotek i tjänsten BookDesirePrincipiella synpunkter: Är tjänsten öppen eller sluten. Hur resonerar Axiell angående ersättning till medverkande barnbibliotekarier?

Information från de delregionala barnbiblioteksmötenI Sydväst bjöd Trelleborg in till det första mötet i mars. Katarina Tollback Ericson berättade att man bl.a. diskuterat yrkesrollen, Sommarboken och läsplattor (ska de lånas ut och hur ska de användas?).
I Nordväst har man inrättat arbetsgrupper för olika frågor. Höganäs, Klippan, Helsingborg och Svalöv tar tag i barnfrågorna.
I Nordost hade man möte i februari och pratade då bl.a. om barngränssnitt i den nya gemensamma katalogen, att det är chefsbyte på flera bibliotek och seminarierna i Simrishamn.
Sydost hade sitt senaste möte före jul.

Seminarierna i SimrishamnKarna Nysröm var inbjuden för att vi skulle göra en snabb utvärdering av seminarierna i Simrishamn som arrangeras uppdrag av BBM. Programmet har varit bra, men det har varit få anmälningar. Alla fick i uppgift att informera om de sista två tillfällena; om Litteraturutredningen och läsfrämjande den 7 maj och repetitionstillfället kring etik den 22 maj.

Ungdomsgrupper på biblioteket.
Susann Ek var inbjuden för att dela med sig av erfarenheter från Lindängen och Landskrona.
Efter flera år av kriminalitet vilket bl a resulterade i återkommande fönsterkrossning på Lindängenbiblioteket kallades alla samman Polis-Socialtjänst-biblioteket. Man var överens om att det var allas problem. Ungdomsledare med stor lokal kännedom anställdes. Några gånger kunde biblioteket stängas om situationen blev ohållbar – inte lika lätt för ett huvudbibliotek. Man har rätt att visa ut dem som stör men inte förbjuda någon att komma in.
Bibliotekspersonalen erbjöds gruppsamtal under ledning (företagshälsovård, beteendevetare och psykolog) en gång i månaden under stökiga perioder. 
Ur diskussionenBiblioteksfunktionen är i grunden både intellektuell och social och biblioteket är en mötesplats – en svår ekvation?
Olika personal som fältarbetare eller väktare har olika relationer i skarpa lägen.
Viktigt att hitta rätt nivåer – att det är ett samhällsproblem och inte ett biblioteksproblem så att det inte bara skrivs om bibliotek och väktare.
Det handlar om försvar av demokratiska värden inte om försvar av enskilda bibliotek.
Är biblioteken plåstret i samhället? Problemen skjutsas över och vi måste bestämma hur vi förhåller oss. Missbruk och annat sker öppnare idag.
Vi och dom, vilka finns på biblioteket? Om man anställer andra kompetenser är det viktigt att de dras in i personalgruppen.

Lästips:
Hultquist: Socialarbetare eller sagotant
Några råd från Susann Ek:

Var inte tyst, andra har samma problem. Om man lyfter problemet kan man få hjälp från olika håll.
Viktigt för personalen att inte ta det på sig, att veta att det aldrig handlar om biblioteket.
Ta in nya kompetenser och handplocka efter personliga egenskaper
Viktigt att dokumentera varje ingripande – en kort anteckning räcker.
Gemensamma regler för hela personalen
Samtala om vad man kan påverka – inte påverka – ta vidare
Möblering för översikt
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar