tisdag 7 maj 2013

Den som läser lever mer

När vi talar om litteratur vad talar vi om något fundamentalt mänskligt och inte en förströelse eller en vara.
Inte vad som helst utan alltid för någon.
I det privata mötet men också i socialt och samhälleligt berättande i eldars sken. Litteraturen blir till då vi talar om den inför varandra. Idag talar vi mycket om den privata litteraturen men behöver också den offentliga.
Boken kan behandlas som vara men litteraturen är något mycket större.Värdet ökar inte med efterfrågan.
Precis som trädgården kräver litteraturen gemensam odling. Alla arter behövs. Vissa är ymniga och aggressiva och måste hålla efter. Andra blommar praktfullt vart åttonde år.
Vad är att läsa? Skillnad på läskunnighet och litterär läsning.

Vad är det här? Mina anteckningar ifrån Magnus William Olssons föreläsning idag i Simrishamn. En alternativ poetisk hållning till Litteraturutredningen syn på både läsning och litteratur.

Den 22 maj kommer en andra chans att delta i seminariet för bibliotekspersonal om Etik och censur i kölvattnet av Tintin och Lilla hjärtat på Valfisken i Simrishamn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar