fredag 4 maj 2012

Studieresa till Själland på temat kulturhus och meröppna bibliotek

Välkomna att anmäla er till en studieresa på temat biblioteket som kulturhus och meröppna bibliotek!

Den 11/6 åker vi med buss till två mindre bibliotek i norra Storköpenhamn samt till det relativt nya kulturhuset i Helsingör.

Studieresan riktar sig främst till biblioteks- och kulturchefer, kulturpolitiker i Skåne och bibliotekspersonal.
Syftet med studieresan till Själland är att inspirera med hjälp av några danska exempel och ge underlag och möjligheter till samtal kring biblioteket som kulturhus och meröppna bibliotek.

Läs mer om studieresan och anmäl er här:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar