måndag 28 maj 2012

Bibliotekschefsmöte 2012-05-23

Ett sommarvarmt Ängelholm tog emot bibliotekscheferna den 23 maj. Vi spenderade dagen på Järnvägsmuseet och det var en fullmatad informationsdag. Dagen inleddes med att jag kort presenterade mig och sedan gjorde Annette Johansson en dragning av förslaget till en ny modell för regionalt mediesamarbete i Skåne. Med tanke på att den nya biblitotekslagen är utskickad på remiss och det finns en del nya skrivningar kring det regionala uppdraget och ansvaret har Region Skånes kulturnämnd beslutat sig för att skjuta upp beslutet om den nya modellen till sammanträdet i september. Förslaget till ny bibliotekslag gicks också kort igenom och det beslutades att bibliotekscheferna träffas för att prata om remissyttrandena den 7 september.

Roland gjorde en nulägesbeskrivning av arbetet med kulturplanen. Kulturnämnden kommer att besluta om en remissversion i juni och den skickas sedan ut till kommunerna - och kulturlivet - över sommaren. Även kulturplanen kommer att diskuteras på nästa bibliotekschefsmöte.

Sedan var det dags för kort information om arbetet med barn och unga. Det blir en slags om/nystart med DUO-gruppen innan sommaren.

Innan lunch berättade Jonas Bolding och Christian Dahl om den spännande och inspirerande kulturutvecklingen i Ängelholm, med biblioteket som kulturhus och motor i verksamheten. Med sitt centrala läge och med en om- och utbyggnad räknar man med attkunna komplettera biblioteksverksamheten med bl.a. en blackbox, replokaler och lokaler till kulturskolan.

Efter lunch var temat film. Lena Sundgren-Brorsson pratade om film och bibliotek kopplat till biblioteken som kulturhus; både som visningsfönster för film och rörlig bild och mötesplats för eget skapande. Lena berättade också om de regionala filmresurser som finns; Film i Skåne, Filmcentrum Syd, Folkets bio, BoostHBG m.fl. Några regionala projekt beskrevs också kort t.ex. Ängelholm International Video Art Festival (AIVA) och Landskronas spelprojekt.

Sedan kom Jeanette Höljefors och berättade om ett sätt att jobba med film och berättande: digital storytelling.

Kultur Skåne har också beviljats 1,1 mkr från Kulturrådet för att göra praktiska studier och gå in i ett antal pilotprojekt kring folkbiblioteken som kulturhus - inte nödvändigtvis enbart kopplat till film. BBM har gått ut med ett erbjudande till biblioteken i Skåne och en påminnelse om att anmäla intresse för att deltaga gjordes.

Ann och Kristina gjorde en nulägesrapportering kring projektet Digidel innan dagen avslutades med att vi såg filmen Being Bradford Dillman av Emma Burch, som fick Region Skånes kortfilmspris under BUFF 2012.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar