torsdag 24 maj 2012

Läsplattelabb med referensgruppen för e-böcker

En ögonblicksbild från dagens möte med referensgruppen för e-böcker på skånska bibliotek:


Förutom att testa och utbyta erfarenheter kring en hel rad olika läs- och surfplattor har gruppen diskuterat kompetensbehov på e-boksområdet för bibliotekspersonal och användare. Vi har också börjat skissa på en seminarieserie för bibliotekspersonal i Skåne kring e-böcker på bibliotek med inspirationsföreläsningar och/eller praktiska workshops utifrån olika teman, och kunskapsnivåer.

Fortsättning följer...

1 kommentar: