onsdag 25 oktober 2017

Gammal kärlek rostar aldrig?

Mediestrategen Britt Stakston gästade idag Lunds stadsbiblioteks andra frukostföreläsning kring digitalisering för hösten. Britt Stakston har på uppdrag av Kungliga Biblioteket skrivit en omvärldsanalys inför den nationella biblioteksstrategin.
Digitalisering och demokratiutveckling går hand i hand. I en värld med fake news, filterbubblor, digital opinionsbildning med mera behöver vi ständigt arbeta för att säkra vår demokrati. Bibliotekens infrastruktur erbjuder oss otroligt många möjligheter och ger oss även ett stort ansvar att arbeta för demokratiutveckling. Delaktighet är ett fundament för ett demokratiskt samhälle och utan digital kompetens och verktyg landar man snabbt utanför samhället.
 Internetstiftelsen kom i vecken med sin årliga rapport Svenskarna och internet 2017  och konstaterade bland annat att det fortfarande finns en halv miljon svenskar som inte använder internet över huvud taget (rapporten är temat för Lunds tredje frukostföreläsning). 500 000 svenskar som inte är uppkopplade och går miste om nätets möjligheter. Stakston menar att biblioteken ska vara den ledande aktören som driver upplysnings- och bildningsidealen i en digitaliserad samtid. En oberoende arena som har medborgaren och demokratiutvecklingen i fokus.  Ett självklart uppdrag eller……….?
Stakston påpekar också att kärleken till biblioteken är vårt största problem. De nostalgiska känslor som förknippas med biblioteket gör att alla har sin egen bild av vår verksamhet som är långt ifrån den arena vi vill och borde vara. Men samtidigt har vi en goodwill och ett förtroende i samhället som är en bra och gedigen grund för att skapa förändring. Tiden är inne att ta ett stort kliv framåt.
Stora frågor har kommit upp och som enskild bibliotekarie kan man lätt få en panikkänsla över omfattningen av problematiken. Digitalisering och demokratiutveckling behöver ett samlat grepp, reflektion, erfarenhetsutbyte, kunskapsdelning och kompetensutvecklande insatser.
Britt Stakston förespråkar digitala tankesmedjor med global utblick, en arena där den digitala samtiden och dess samhällsutveckling analyseras och debatteras tillsammans med medborgare.
Jag tittar omkring mig och dagens publik har idag för en och en halv timme funkat som en analog tankesmedja, en arena där den digitala utvecklingen och dess komponenter diskuterades.
Under hösten har vi, Region Skånes kulturförvaltning och folkbiblioteken i samarbete, i liten skala börjat skapa en plattform för erfarenhetsutbyte, kunskapsdelning och kompetensutveckling. Bibliotekarierna behöver kontinuerligt stöttas i sin egen kompetensförsörjning för att kunna ta plats i den digitala samhällsutvecklingen.
På fredag reser jag till Kristianstad för att fördjupa mig med andra kollegor i MIK-begreppet och på tisdag den 7 november kan vi höra på Helsingborgs stadsbibliotek vad ungdomar gör på nätet. Det finns en hel del kvar att lära sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar