måndag 16 oktober 2017

Internat med tema Att leda i förändring

Bibliotekschefer från hela Skåne tillsammans med utvecklare från Region Skånes kulturförvaltning på Åkersberg i Höör.
Att leda i förändring var temat  när de skånska bibliotekscheferna samlades för ett internat på stiftsgården Åkersberg i Höör den 12-13 oktober, arrangerat av Region Skånes kulturförvaltning.
Under ett intensivt dygn, från lunch på torsdagen till lunch på fredagen, hann de ta del av föreläsningar och workshops, men också erfarenhetsutbyte mellan bibliotek och information från Region Skåne.
Några nedslag i programmet, för dig som undrar vad chefen hade för sig:
Samhälls- och framtidsanalytikern Troed Troedsson föreläste under rubriken När kunskapstillgången blir större än efterfrågan, och bjöd på en tidvis hisnande, perspektivvidgande och väldigt underhållande bild av både samtiden och framtiden. Ett citat som fastnade var: "När det relativa värdet av kunskap sjunker, så stiger också det relativa värdet av att vara dum i huvudet."
Är man nyfiken på Troed Troedsson och framtiden så kan man gå på hans föreläsning på Lunds stadsbibliotek Omvärld och framtid den 19 december. Gratis och öppet för all bibliotekspersonal i Skåne. Rekommenderas varmt. Läs mer och anmäl dig här.
Cecilia Brisander från Regionbibliotek Stockholm föreläste och inspirerade på temat Bibliotek i samspel med lokalsamhället. Det handlade bland annat om vad bibliotek behöver veta om sitt närområde, vilka metoder man kan använda i det arbetet och om hur biblioteken når fler. Boken och föreläsningen lyfte flera intressanta exempel på hur bibliotek i Stockholmsområdet arbetar, men Cecilia sa också att hon ser att de skånska biblioteken ligger långt fram i det här avseendet.


Lotta Lohmander, som är ledningsstrateg på Region Skånes koncernkontor gav en lektion i Att leda i förändring, där hon tog upp olika strategier för att hantera, initiera och förstå förändring som ledare på en arbetsplats. Det handlade bland annat om hur man tar tillvara den kraft som finns hos personalen för att driva utveckling.

Utvecklarna inom den regionala biblioteksverksamheten delade med sig av aktuell information och spaningar inom biblioteksutveckling och planer för 2018. En del av det som togs upp går att läsa om här:

Rapporten Den femte statsmakten
Förslaget Digitalt först med användaren i centrum från Nationell biblioteksstrategi
Projektet Digital skillshare
Regeringens budgetproposition, fokus bibliotek
Bokstart
Den regionala biblioteksplanen
Shared Reading


Nästa bibliotekschefsmöte i Skåne äger rum den 1 december i Malmö och har temat Folkbibliotekens demokratiuppdrag i praktiken. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar