måndag 2 oktober 2017

FÖRLÄNGD ANSÖKNINGSTID FÖR BIDRAG TILL KOMPETENSUTVECKLING OCH KUNSKAPSDELNINGFör att främja det gemensamma lärandet och kunskapsdelning på de skånska folkbiblioteken har vi sedan januari 2017 två nya bidrag, ett bidrag för kompetensutveckling och ett bidrag för kunskapsdelning. Det första bidraget har lett till 11 kompetensutvecklingsinsatser under hösten, organiserade av bibliotek i Skåne. Under perioden 1 september – 4 oktober 2017 har vi två utlysningar inför våren 2018. Det har kommit fram att vi behöver justera ansökningstiden:

1. Bidrag för kompetensutvecklingsinsatser
Ansökningstiden förlängs till den 31 oktober 2017
Anledningen är att september/oktober är en period där bibliotek har fullt upp med många aktiviteter och kanske inte tillräckligt med tid att söka pengar för vårens kompetensutvecklingsinsatser.  Bibliotek som har fått bidrag att organisera kompetensutvecklingsinsatser under hösten 2017, är just i den här perioden fullt upptagna med att genomföra de här insatserna. Samtidigt finns det ett önskemål att ha en samlad bild av insatserna under våren, både hos bibliotek och hos oss på den regionala biblioteksverksamheten.

2. Bidrag för kunskapsdelning
Ansökningarna sker löpande
Bibliotek som har fått utvecklingsmedel under 2016 har möjlighet att söka bidrag för en fördjupande kunskapsdelning. I första hand har vi haft en ansökningsperiod under 1 september – 4 oktober. Vid närmare eftertanke har vi kommit fram att det är bättre att bibliotek själva kan avgöra när det finns ett behov för kunskapsdelning. Vi har därför bestämt att ansökningstiden för bidrag för kunskapsdelning ska vara löpande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar