torsdag 9 mars 2017

Lund läser - biblioteksutvecklingsprojekt 2016

I höstas genomförde Folkbiblioteken i Lund, det första ”stadsläsningsprojektet” i Skåne. Man ville skapa Lunds största bokcirkel och genom att dela ut Allt jag inte minns, av Jonas Hassen Khemiri, på olika platser i kommunen och erbjuda program kopplade till boken på samtliga folkbibliotek ville man inspirera till läsning, skapa nya kontaktytor och även nå de grupper som ännu inte hittat till biblioteken.

Med ledtrådar publicerade under sommaren skapades en förväntning och när titeln blivit offentlig och delades ut på olika ställen i kommunen var intresset över förväntan. 
Under hösten genomfördes 15 föreläsningar, 8 öppna samtal, ett stort antal bokcirklar med deltagare i alla åldrar,en massbokcirkel med 100 personer som alla läst boken och till sist avslutande författarbesök av Jonas Hassen Khemiri.

Projektets läsfrämjande effekter 
Projektledaren Cecilia Lindgren tycker att avslutningen med ”drygt 300 personer på Jonas Hassen Khemiris författarbesök som nickade uppmärksamt vilken passage ur boken han än nämnde eller läste och visste precis vad han pratade om” gav en häftig känsla och hon berättar att låntagare fortfarande kommer och vill tala om boken! Även utlåningen - 3250 böcker delades ut - trots detta var de 37 biblioteksexen utlånade hela hösten. Också ljud- och talböckerna samt översättningar var mycket utlånade.

"Ett kanonbra läsprojekt" tyckte gymnasielärare 
490 böcker delades ut till gymnasieelever och 90 delades ut till SFI-elever på Komvux. De 400 gymnasieelever som läst boken fick också träffa författaren och biblioteket har fått respons från flera lärare som varit mycket nöjda. Elever med lärare som arbetade aktivt med läsningen, som gav ingång till texten och sedan diskuterade har tyckt om boken. Nästan alla lärare frågade sina klasser vad de ville ställa för frågor till författaren och dessa frågor samlade biblioteket in och skickade i förväg vilket var ett bra sätt att involvera eleverna, få dem att fundera.

Projektet har nått ut i tidningar, riks- och lokalradio, poddar och sociala medier och man har även nått en yngre publik.

”Vi nådde ett mycket större antal än vi hade vågat hoppas på, troligen mycket tack vare att projektet fick så stor publicitet i media. Sydsvenskan och Skånska Dagbladet skrev om projektet i samband med att vi började släppa ledtrådar, Arbetet gjorde en artikelserie och tidningen Dagens samhälle skrev om det i september. Nordegren och Epstein berättade om projektet i P1 (15 juni) och Radio Malmöhus sände direkt från Stadsbiblioteket i P4 (23 augusti)”

 
Andra bibliotek som funderar på att genomföra liknande projekt kan ha stor nytta av erfarenheterna och reflektionerna från projektet Lund läser.

Cecilia Lindgren, projektledare
”vi valde en väldigt bra roman som första projektbok; även de som inte älskade boken hade mycket att säga om den, vilket gav upphov till många, långa och intressanta diskussioner. Det var också en bok som det gick att koppla många intressanta program till. En stor fördel är att vi nådde fler yngre läsare än vi troligen hade gjort med en annan bok /…/ kan kännas svår för dem som inte har svenska som modersmål eller som inte är vana läsare. Glädjande var att ljudboken upplevdes som lättare att ta till sig för den här gruppen” 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar