onsdag 22 mars 2017

Att lära av andras projekt


Det är väldigt spännande att arbeta inom den regionala biblioteksverksamheten i Skåne just nu. Det har varit en intensiv höst och vår, och nu börjar saker och ting falla på plats och hitta sin form.
I december fattade kulturnämnden beslut om en delvis ny inriktning för den regionala biblioteksverksamheten, vilket innebär att biblioteksutvecklingsbidragen tydligare än tidigare ska kopplas till kunskapsdelning och gemensamt lärande. Det innebär enkelt uttryckt att de erfarenheter och kunskaper som ett bibliotek skaffar sig genom ett utvecklingsprojekt finansierat av Kultur Skåne, garanterat ska komma fler folkbibliotek till del. Kunskapsdelningen ska liksom vara inbyggd i projektet redan från början, och understöds av Kultur Skåne genom en rad insatser under projektets gång.

De projekt som startade under hösten 2016 och ska redovisas mot slutet av 2017 är först ut. Här kan du läsa mer om projekten.
I slutet av januari träffades de som jobbar i pågående biblioteksprojekt på olika håll i Skåne för att berätta om sitt arbete för varandra, på nya Studio i Malmö. Det blev ett första tillfälle att byta erfarenheter, få inspiration och också knyta kontakter.Nya former av redovisning
Under våren erbjuds samma gäng att delta i endagskurser i muntlig framställning, i skrivande och i att filma. Tanken är att de som deltar sedan ska använda sig av kunskaperna från dessa kurser/workshops för att göra sina projektredovisningar. Man kan alltså välja att redovisa projekten genom en film, en muntlig framställning, eller skriftligt - kanske i en berättande form som är lättare att ta till sig för läsaren. Detta kompletteras med en avsevärt förenklad variant av "formell" redovisning i Kulturdatabasen.
Många har upplevt projektredovisningarna som ganska tunga uppgifter, och tanken är att det nu ska bli lite lättare och kanske mer lustfyllt, men också lärorikt, att redovisa biblioteksutvecklingsbidragen från Kultur Skåne. En bonus är att redovisningarna kanske också blir lättare och roligare att ta del av. I slutet av projektåret anordnar Kultur Skåne också en så kallad redovisningsfest, där de som har arbetat i projekten gör presentationer och visar filmer från alla årets projekt.


Samarbete med Malmö Högskola


Biblioteksutvecklarna på Kultur Skåne har utvecklat bidragsprocessen med hjälp av co-lab med Mötesplats Social Innovation, MSI, vid Malmö Högskola. Läs mer om hur det gick till i den här artikeln Folkbibliotek - viktig arena för samhällsutmaningar av Lotta Solding.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar