onsdag 4 juni 2014

Två konferenser om barn och ungas läsning

Readme, som hölls i Lund för en dryg vecka sedan är tänkt att bli en mötesplats för de brancher som på olika sätt arbetar med att stimulera barn och unga till läsning. Bibliotekarier, lärare var den stora deltagargruppen tillsammans med forskare, bokförläggare och andra mediaarbetare. Arrangörerna hoppas på en årlig konferens, framtiden får visa hur det blir för det är ganska många som bjuder upp i den här frågan just nu.

Det stora antalet intressanta medverkande lockade men innebar ju också risk för ytlighet. Nog var det en hel del som blev väldigt kortfattat men den omväxlande formen med samtal ömsom på scen, bland bänkarna och på länk från Holland och Anders Mildner som skickligt höll ihop trådarna gjorde att intresset höll hela dagen. Mer om konferensen på Twitter, artikel i tisdagens Sydsvenska och i en diskussion i Obs i P1.


Karin Taube inledde och visade mycket övertygande att PISA-resultatet måste tas på största allvar men hur man kan se liknande trender i Österrike, Australien och Nya Zeeland. Norge som tidigare hade lägre resultat har gått upp, där har man satsat mycket pengar i stora projekt så det går att vända vilket känns hoppfullt. Ökad segregering, förändrade läsvanor, negativ inställning till studier, förändringar i skolans läsundervisning, individualisering som negativt för de svaga eleverna, låg status för lärarna och avsaknaden av förebilder - förklaringarna är många.

Barn från Pyrets förskola från Malmö illustrerade en metod som gör treåringar till läsare.

 


"7 av 10 barn kommer till skolan utan att veta vad läsning är. De lär sig ABC men förstår inte vad det ska användas till". Martin Widmark
 

Thomas Fürth från Kairos Future gav en bild av dagens 16-25-åringar, morgondagens vuxengenerations värderingar med 80% familjecentrerade Flitiga Lisor, vana nätverksbyggare och starka individer som gillar grupper. Se mer i artikel i Chefstidningen

Om förmiddagen mest var riktad mot skolan så fick biblioteken mer uppmärksamhet efter lunch.

Korta inlägg om Godnattsagor inifrån, läsombud i omsorgen i Eslöv i samarbete med biblioteket, Huddinge biblioteks arbete mot idrotten och läsecirklar för pappor.

Judith Langer avslutade dagen med en övertygande föreläsning om hur vi behöver läsa mer skönlitteratur och inte mer hårdfakta för att bli bättre tänkare. Hennes bok Envisioning Literature finns översatt till svenska - Literära föreställningsvärldar.

På Kulturdepartementets bibliotekskonferens, Läsa för livet, 
fick Lars Lindkvist professor vid Linneuniversitetet, mig att en vecka senare minnas Judith Langer. Sidokursernas betydelse för, i hans fall ekonomutbildningen, och hur kombinationen av humaniora och fackkunskaper gör att studenterna helt enkelt tänker bättre. Den viktiga biblioteksmagi
Jessica Gedin kom inte helt oväntat ut som biblioteksälskare och även om en del bibliotekarier kan sucka litet när det talas om stämningen i barndomens bibliotek och lukten av böcker måste man bara älska hennes brandtal för skolbiblioteket och alla andra bibliotek.
Bibliotekarier kan behöva all uppmuntran men är övertygade om vikten av bra bibliotek - jag hade önskat att politiker och skolledare samlats för att få ta del av detta.
Sommarboken är ett nationellt projekt lett av Kultur i Väst/Barnens bibliotek och i årets kampanj deltar mer än 60 bibliotek, från Skåne biblioteken i Kristianstad, Lund, Skurup och Östra Göinge. Mer info på Sommarboken
Hela dagens konferens Läsa för livet kan man hitta på regeringens webb.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar