tisdag 3 juni 2014

Mångspråksprojekten lägesrapport maj 2014

Det närmar sig projektavslut för de fyra mångspråksprojekt som varit igång sedan knappt ett år, och det börjar bli dags att "knyta ihop säcken" men också konkretisera utvecklingsarbetet kring mångspråkig biblioteksverksamhet framöver. På ett möte för projektdeltagarna 13/5 samlades vi inför slutspurten.

I sydost kommer katalogsamarbetet under hösten 2014 att utökas då Ystad, Skurup och Sjöbo ansluter till Tomelilla/Simrishamns gemensamma katalog och man har också börjat fundera på hur Skurup och Sjöbo kan koppla på mångspråksarbetet som ett led i sydost-samarbetet. När det gäller själva mångspråksprojektet håller man just på att avsluta avtalsskrivningen med BTJ kring inköp och fortsätter samarbetet med exempelvis hemspråkslärarna, SFI och Arbetsförmedlingen.

Representanterna från sydosts mångspråksprojekt berättar att de nu börjar se lite mer "mjuka" resultat av mångspråksprojekten - att man tänker kring mångspråk på ett annat sätt, och tänker in mångspråksperspektivet i fler sammanhang, även utanför själva projektet, och att det finns ett större intresse från biblioteksanvändarna själva, och även initiativ från dem. Exempelvis har föräldrar erbjudit sig att medverka vid sagostunder på olika språk och lärare kopplar till bibliotekets utbud av mångspråkig litteratur. 

I nordost håller man på att samla ihop det arbete man gjort i projektet, profilerade inköp via BTJ samt inköp med utgångspunkt från samtalen i fokusgrupperna.  Man kommer att göra gemensamt studiebesök på Garaget och Rosengårdsbiblioteket, och kommer att arbeta vidare med mångspråksfrågan i det nu etablerade nätverket inom Skåne nordost.

Även i Skåne nordväst kommer man att jobba vidare med mångspråksfrågan. Gemensamt för nordost, nordväst och sydost är att man i alla delregionerna är intresserade av att jobba vidare med anpassningar av Arena för att erbjuda fler och bättre ingångar till det mångspråkiga materialet.

I sydväst har det lossnat lite när det gäller den tekniska stötestenen om gemensam sökfunktion. Man kommer att ha en enkel samsöksfunktion kopplat till respektive opac, där man kan söka litteratur på olika språk. I sydväst har man också börjat fundera på om och hur man kan koppla ihop mångspråksarbetet som biblioteken i Burlöv, Trelleborg, Eslöv och Höör driver, med det fördjupade bibliotekssamarbetet inom 5 Yes (Burlöv, Lomma, Kävlinge, Staffanstorp och Svedala).


30/6 ska projekten redovisas i rapportform och en del av mötet ägnades åt att diskutera vad som är viktigt att lära av varandras projekt.  16/9 kommer erfarenheterna från projekten att spridas på ett seminarium. Då medverkar också bland andra Internationella biblioteket, och Öxnehaga bibliotek, som fick Botkyrka bokfestivals pris som årets mångspråkiga bibliotek 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar