måndag 23 juni 2014

Minnesanteckningar Duo-gruppens möte 2014-05-15Deltagare: Magdalena Jeppsson och Emma Lang Åberg (Kristianstad), Joel Alskans och Katarina Tollbäck  Eriksson (Burlöv), Lena Malmquist och Lotta Orvarsson (Ystad) samt Jonas Bolding (Ängelholm)
Kultur Skåne: Maria Jacobsson, Ann Lundborg och Karin Ohrt
Deltog ej: Kerstin Turesson (Ängelholm)

Duo-gruppen vill utforska inspirerande miljöer i allmänhet men särskilt med fokus på barn och unga. Den här gången hölls därför mötet på STPLN http://stpln.se/ som ligger i Västra hamnen. Stapelbädden är som byggnad betraktat är den av sju i hamnområdet som återstår som industriminne, men med ett nytt innehåll. I den sluttande byggnad som utgör Stapelbädden fanns tidigare omklädningsrum och matsal för de som arbetade med att bygga fartyg.

Idag är den en lokal som rymmer en mängd olika aktiviteter för alla åldrar, ett makerspace. Förebilden  Fab lab skapade på MIT i Boston http://www.fabfoundation.org/fab-labs/what-is-a-fab-lab/ Caroline Lundholm, verksamhetsledare för STPLN, inledde med att ge en historisk bakgrund till STPLNs existens samt den verksamhet som bedrivs idag. Bl.a. berättade hon om samarbetet med stadsbiblioteket (det s.k. containerbiblioteket som fanns under ett antal år). Hon avslutade med att göra en visning av lokalerna och berättade om de verksamheter som är igång just nu: Textildepartementet, återSKAPA, Fabriken, Cykelköket, HUB:N och Grupptrycket

En av poängerna med lokalerna är att de ska vara så flexibla som möjligt, som man kan växa i och man kan hjälpa dem som driver projekt att söka medel. Man anställer personal så länge projektet äger rum och går den över till permanent så stannar personalen.                         

1.     Föregående möte

På Duo-gruppens förra möte diskuterades digital kultur tillsammans med Annelie Krell. Som ett resultat av det anordnar nu Kultur Skåne en dag om ”Digitala satsningar för barn och unga” den 10 juni. https://www.skane.se/sv/Webbplatser/Kultur-Skane-samlingsnod/Kultur_Skane/Kalendarium/Kalendarium-2014/2014-06-10-Digitala-satsningar-for-barn-och-unga1/ .

2.     Läsfrämjande

Karin Ohrt och Ann Lundborg från Kultur Skåne presenterade upplägget kring läsfrämjande 2014. Läs mer på hemsidan och på bloggen, tema  BVC och bibliotek och läsfrämjande.

3.     Delregionala barnbibliotekarieträffar

Rapportering från de olika delregionala barnbibliotekarieträffarna:

Den 25 november kommer barnbibliotekariegruppen i Skåne nordväst att få en utökad roll vid en delregional läsfrämjandekonferens för BVC personal och barnbibliotekarier på Dunkers i Helsingborg.

Barnbibliotekariegruppen i Skåne sydväst hade diskuterat Sagostunden ur olika aspekter och med utgångspunkt från de egna verksamheterna. Vad är en sagostund idag - en artikel av Åse Hedemark i biblioteksbladet http://biblioteksbladet.se/2014/04/28/vad-ar-en-sagostund-idag/.

Delregionernas olika förutsättningar när det gäller det regionala mediesamarbetet diskuterades. Biblioteken i Fem Yess fördjupar sitt samarbete.

Maria Jacobsson förtydligade (på DUO-gruppsmötet) att Malmö har, liksom Helsingborg och Kristianstad, enbart har avtal med Region Skåne gällande särskilda uppdrag inom det regionala mediesamarbetet. Det kan handla om viss samordning och utveckling kopplat till medier, men också kompletterande medieförsörjning.

I barnbibliotekariegruppen Skåne Nordost diskuterade man att man måste ha läst ett antal böcker för att för att få en sommarbok. Man jobbar med Arena och tre barnbibliotekarier arbetar med innehållet där. Den första december ska Arena vara klar för lansering i alla de sex kommunerna.

Barnbibliotekariegruppen i Skåne Sydost har träffar med Simrishamn, Tomelilla och Ystad.. Skurup och Sjöbo vill vara med och kommer att ansluta sig.

Nordväst har haft ett barnbibliotekariesamarbete i två år. Mycket handlar om katalogen. Just nu är man inne i en strukturerande period. Viktigt att lösgöra för småfrågor och ställer arbeta med struktur och strategi och chefsgruppen arbetar mycket med det. I barnbibliotekariegruppen i gruppen sitter representanter från Höganäs, Helsingborg, Klippan och Svalöv. Utöver det finns det en kontaktperson från varje kommun samt en stängd facebookgrupp (där alla småfrågor kan diskuteras). Viss gemensam fortbildning har man: Karna Nyström pratade läsfrämjande för hela personalen t.ex..

4.     Svårigheter med Duo-gruppen

Svårt att koppla tillbaka till chefsmötet om vad som diskuteras på Duo-gruppen. Det blir bättre när fler kommunen blir involverade, vilket kommer ske successivt när man byter ut representanterna i gruppen.

5.     Nästa möte

Nästa möte är den 10 september. Vi kommer att vara i Kristianstad (kanske Barbacka eller Regionmuseet). Camilla Sjöstrand, från Kultur Skåne, kommer vara med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar