torsdag 26 juni 2014

Läsfrämjande - beviljade projekt

Kultur Skåne utlyste 30 april medel till projekt för folkbibliotek, studieförbund och folkhögskolor. Projekten skulle avse utveckling av läsfrämjande arbete, exempelvis en förstudie, metodutveckling eller utveckling av samarbete och vara avslutade senast 30 juni 2015. Målgrupperna var barn 0-6 år, unga 13-18, unga vuxna 18-25, vuxna lässvaga eller vuxna förebilder.
Det kom in 27 ansökningar för drygt 2 miljoner och tio projekt om sammanlagt 365 000 kr beviljades anslag till bland annat högläsning som metod, samarbete med idrottsföreningar och skriv- och läsecirklar. De flesta projekten startar efter sommaren och vi planerar att presentera dem i någon form om ca ett år. Det blir en ny chans att ansöka om projektmedel i slutet av sommaren.

ABF Malmö: Brev från verkställigheten (50 000)
Genom en skrivarcirkel i brevform inspirerad av bl a Writers in Prison Network vill man främja skrivande hos kvinnliga fångar, skapa gemenskap, sprida berättelser samt öka samarbetet mellan kulturlivet och olika sociala skyddsnät i regionen. Samarbete etableras mellan poeter, författare, forskare och kriminalvården.

ABF Skåne: Fram för boken hör och häpna (50 000)
För att öka lust och läsvana bland vuxna och unga vuxna vill man introducera högläsning som metod och konstform både i studiecirkel och publikt. I projektet kommer man att öka samverkan kring läsfrämjande mellan ABF och biblioteken i Skåne.

Bilda Syd: Word 2.0 (50 000)
Projektet syftar till att skapa läs- och skrivarlust med hiphopens fyra element som verktyg (dans, rap, DJ-ing och graffiti). Man vill utveckla förmågan att i ord och genom musiken utforska hinder och möjligheter. En grupp med inriktning på litteratur, läsande och skrivande ska stödja och inspirera gruppernas arbete. Man   skapar mötesplatser där ungdomar från olika städer kan utbyta erfarenheter och idéer. Projektet skall utveckla samarbetet med studieförbundet Bilda och bibliotek som är aktiva i de aktuella områdena.

Burlövs bibliotek: Utformning av läsprojekt när ungdomar själva får bestämma (30 000)
Biblioteket vill, tillsammans med en referensgrupp av ungdomar från högstadiet på skolor i Åkarp och Burlöv, utforska nya sätt att arbeta läsfrämjande och reflektera över metoder. Målet är att utveckla arbetet mot en grupp som biblioteket har svårt att nå för att få in det i ordinarie verksamhet och man vill göra ungdomarna delaktiga från planeringsstadiet.

Folkuniversitetet: Flerspråkiga bokcirklar (20 000)
Genom en flerspråkig studiecirkel där alla utgår samma material men från sitt eget modersmål och diskussionen sker på svenska vill man öka läskunnighet och läsförståelse för att kunna tillgodogöra sig främst skönlitterära texter. I projektet skall man öka samverkan mellan bibliotek, familjecentral och Folkuniversitetet i några stadsdelar i Helsingborg samt utveckla metoden för flerspråkig studiecirkel.

Hässleholms bibliotek: Cirklar på vattnet (15 000)
Många som är inskrivna på behandlingar eller har andra kontakter med socialtjänsten har också läs- och skrivsvårigheter. Tillsammans med Socialförvaltningen skall biblioteket genomföra två bokcirklar med lättläst för vuxna klienter, varav en grupp invandrarkvinnor. I läsecirklarna kommer bibliotekarie och terapeut att arbeta tillsammans.

Höganäs bibliotek: Handplockade böcker för dig (35 000)
När föräldrar väntar på barn som tränar på Höganäs Sportcenter har de ofta yngre syskon med. För dem vill man göra en inbjudande bokhörna och ta fram färdiga bokpåsar att läsa på plats och låna hem med hjälp av centrats personal. Det kommer också att finnas bokpåsar för vuxna. Aktiviteter kring läsning kommer att genomföras på centrat och det kommer att tas fram information om läsning.

Landskrona stad: LAB Lära Arbeta Bo (25 000)
Med avstamp i vandringsutställningen Varning! Läsning pågår, skall man utveckla en metodik för att via olika aktiviteter locka fram berättelser och väcka lust till läsning som i sin tur kan bidra till ökad språkförståelse, och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Projektet vill hitta hållbarhet och synergieffekter i samverkan mellan kommunala förvaltningar, bostadsbolag, fria kulturarbetare och organisationer i den idéburna sektorn. Målgrupp är i första hand flickor och unga kvinnor i socialt utsatta familjer och grupper i Landskrona. Projektet löper över flera år och har även fått stöd av Statens Kulturråd.

Studiefrämjandet Skåne/Blekinge: Läshundar och folkbildning (40 000)
Genom att genomföra läsfrämjande åtgärder med läshundar för ungdomar inom högstadiet undersöks hur man inom ordinarie verksamhet och tillsammans med en av medlemsorganisationerna kan stödja elever i skolan. Man vill tillsammans med Brukshundsklubben utveckla konceptet med läshundar i alla studiefrämjandets avdelningar i Skåne.

Trelleborgs bibliotek: Läsjakten (50 000)
Projektet syftar till att på ett kravlöst och lustfyllt sätt öka läslusten och läsförmågan hos pojkar som vistas i idrottsmiljö och är ett samarbete mellan biblioteket och Trelleborgs kultur- och fritidsförvaltning. Ishockeyföreningen Trelleborg Vikings skall utmana en eller flera andra idrottsklubbar i kommunen i läsning. Böcker placeras ut i idrottshallarna och tas med på läger, matcher etc.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar