tisdag 24 september 2013

Intensifierat bibliotekssamarbete i Skåne NO


I höst fördjupas bibliotekssamarbetet i Skåne Nordost. Med start vecka 40 slår biblioteken i de sex kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge samman sina bibliotekskataloger. Nya lånekort lanseras också i samband med katalogsammanslagningen och för användarna innebär det tillgång till 1 miljon böcker vid 35 biblitoek i nordöstra Skåne.
Delregionala samarbeten är en viktig del av det regionala mediesamarbetet och det utökade samarbetet i Nordost innebär också ett steg på vägen mot den regionala kulturplanens målsättning om en gemensam infrastruktur för media och information i Skåne för allas likvärdiga tillgång till media och information. Nordostarna själva beskriver också sitt samarbete som en möjlighet att dela idéer, kunskaper och erfarenheter över kommungränserna.
Liknande katalogsamarbeten finns som bekant redan i Skåne NV och i Skåne SO.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar