måndag 15 april 2013

Seminarie om samarbete mellan offentlig och idéburen sektor i Bryssel

Onsdagen den 10 april bjöd Region Skåne och Nätverket Social Ekonomi i Skåne in till ett gemensamt seminarie för att lyfta arbetet med den gemensamma överenskommelsen mellan Region Skåne och den idéburna sektorn i Skåne. Region Skånes Brysselkontor på plats var ett stöd i arrangerandet av seminariet och stod för kontakten med de intressanta nätverken i Bryssel. Delegationen från Skåne bestod såväl av både politiker och tjänstemän från olika verksamhetsområden som representanter från Näverket Social Ekonomi, Kommunförbundet och Länsstyrelsen.
Det var många som slöt upp till vårt semnarium, representanter från olika idéburna organisationer, studenter och lärare från universitet, samt från EU-byråkratin. För att få olika perspektiv på  seminariet om social ekonomi och innovation kan ni läsa om det på följande hemsidor Nätverket Social Ekonomi, Femklövern i Skåne samt på Näringsliv Skånes hemsida.

Uppgift för oss inom Kultur Skåne är att föra in frågor som har med kultur att göra och visa på hur offentliga kulturinstitutioner tillsammans med civilsamhället kan verka för demokrati och delaktighet i samhället på olika sätt. Kultursamverkansmodellen som påverkat vårt sätt att arbeta med Regional kulturplan för Skåne 2013-2015 innebär en ökad samverkan med kommuner och civilsamhälle. Modellen ha blivit ett stöd i vårt arbete med civilsamhället. Jag har i mitt uppdrag ett särskilt fokus på folkbildning och bibliotek som syftar till samverkan mellan offentlig och idéburen sektor. Vårt arbetete med bibliotek som kulturhus och motor i lokalsamhället var något som fångade intresset från deltagarna på seminariet. Syftet med resan till Bryssel var att etablera kontakt med intressanta samverkanspartners, skapa insikt om den nya programperioden och EUs nya målsättning Europa 2020 samt marknadsföra vårt arbete med överenskommelsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar