fredag 22 februari 2013

Serier i undervisningen och mediekunnighet

Först en efterlysning - Har ni några planer på skrivarläger eller känner till bibliotek som ordnar? Katarina Dorbell från Barnens bibliotek har skickat en fråga och är tacksam för alla tips!

Serier i undervisningen
Serier kan vara en väg till både läsglädje och avancerad bildförståelse. Det är Fredrik Strömberg, pedagog, författare och forskare, övertygad om och kopplar sina erfarenheter till den idag allt sämre läskunnigheten.

En lärare som redan arbetar med serier i undervisningen är Melinda Galaczy. Hon är högstadielärare i Vellinge, men arbetade tidigare i Malmö där hon startade ett läsprojekt som utgick från serieromaner. Det handlar om att läsa, analysera och skapa texter, filmer och serier.
Läs mer i artikeln från Skolvärlden  

Det unga internet – om bibliotek och mediekunnighet

Vad är bibliotekens roll när det gäller mediekunnighet bland barn och unga? Vad kan vi göra för att stärka bibliotekarier i detta arbete? Rapporten från Medierådet diskuterades på Biblioteksdagarna förra året och till hösten kommer Medierådet och BBM att samarrangera en konferens i Malmö för personal på skolbibliotek och barnbiblioteken. Mer info om detta kommer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar