torsdag 28 februari 2013

Bibliotek24 (f.d. Sesim) läggs ner 2014

Logotypen för projektet Bibliotek24

Projektet Bibliotek24 startade hösten 2006 av majoriteten av Sveriges läns- och regionbibliotek med hjälp av egenavgifter och stöd från Statens Kulturråd. Projektet resulterade i sökportalen Bibliotek24 som bestod av två delar; en publik söktjänst och en söktjänst riktad till bibliotekspersonal - den senare var en fortsättning på Sesim, en sökportal med rötter i det gamla samarbetet mellan sydlänen (SIM-projektet), som inleddes 2002.

Projektet Bibliotek24 avslutades 2009. Sedan dess har sökportalen Bibliotek24 varit i drift, men med begränsade resurser för support, marknadsföring och utveckling. Användningen av den publika söktjänsten har dalat kraftigt de senaste två åren, användningen av söktjänsten för bibliotekspersonal har fortsatt på jämn nivå i de län som bedrivit olika mediesamverkansprojekt.

Utvecklingen i omvärlden gör dock att det inte långsiktigt är hållbart att drifta portalen:

•    Alla folkbibliotek är nu välkomna att vara med i den nationella bibliotekskatalogen Libris. En samkatalog ger sökmöjligheter och prestanda som en samsökningstjänst som Bibliotek24 inte kan matcha. Sveriges Länsbibliotek har satt som mål att arbeta för en nationell katalog som även omfattar folkbiblioteken.

•    I flera av de län som använt Bibliotek24 pågår projekt som syftar till gemensamma bibliotekskataloger och webbplatser, vilket kommer att minska behovet av samsökningstjänster i mediesamarbetet.

För att underlätta övergången till den nationella katalogen och andra systemlösningar har den tidigare styrgruppen för Bibliotek24 bestämt att fortsätta att hålla tjänsten i drift under 2013, men att den därefter läggs ner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar