onsdag 22 november 2017

Daisykonsortiets konferens på film

Förra veckan hade Svenska Daisykonsortiet, SDK, sin årliga konferens i Stockholm. Årets tema var Talboken i framtiden. Nu går det att se föreläsningarna i efterhand, och det är värt att ta sig tiden, för det var ett intressant och väl sammansatt program som förtjänar uppmärksamhet från fler än de som var på plats på Norra Latin i Stockholm.
Föreläsningarna är relativt korta, så de kan passa bra använda som underlag för diskussioner med kollegor.

Här hittar du alla föreläsningarna: SDK-konferensen 2017

Skulle jag bara välja en föreläsning att lyssna på igen, så
skulle jag ta Tillgänglighet i framtiden med KTH-forskaren Stefan Johansson. Han berättar bland annat om verksamheten Begripsam, där användare med kognitiva funktionsnedsättningar tillsammans med forskare arbetar fram tillgängliga lösningar i digital miljö.
Vi är vana att möta människor med synnedsättning och dyslexi, men vet kanske inte lika mycket om behoven hos dem med kognitiva funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa.


Men egentligen tycker jag att ni som arbetar med tillgängliga medier på folkbibliotek i mån av tid ska ta chansen att också se:


Talboken kommer; erfarenheter från låntagare och personal med Maria Kimberg på MTM


Från Folke till Ylva - talsyntes på MTM med Christina Tånnander på MTM


MTM:s framtidsstrategi med Magnus Larsson och Lena Krohn, MTM


Bland alla biblioteksanvändare med läsnedsättning finns fler och fler med annat modermål än svenska. MTM arbetar för att få upp antalet titlar på andra språk än svenska i Legimus, och om det handlade föreläsningen Presentation av MTM:s strategi för språklig mångfald med Junko Söderman och Kristina Passad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar