fredag 23 januari 2015

Läsfrämjande insatser på folkbibliotek i södra SverigeFolkbibliotekens uppdrag att verka läsfrämjande har lyfts fram i Litteraturutredningen, i proppen Läsa för livet och nu senast i Kulturrådets Handlingsprogram för läsfrämjande.
För att kunna bedriva ett framgångsrikt läsfrämjande arbete behöver vi ställa oss frågorna: 

  • Vad innebär det att främja läsning?
  •  Vilka metoder används? Hur har de fungerat?
  •  Vilka insatser genomför man på biblioteken?
  •  Hur kopplas det läsfrämjande arbetet till bibliotekens uppdrag, i biblioteksplaner och andra styrdokument?
I ett forskningsprojekt i sex sydliga län och regioner har de regionala biblioteksverksamheterna  (i Blekinge/ Kronoberg, Halland, Jönköpimg, Kalmar  och Skåne) tillsammans och med stöd från Kulturrådet försökt få en bild av detta arbete. En enkät skickades i våras ut till alla kommunbibliotek och svar kom in från drygt 80 av biblioteken. Catarina Schmidt, lektor i pedagogik och i sin forskning inriktad på läsning har gjort en rapport utifrån de ca 480 exempel på läsfrämjande insatser på dessa bibliotek.

På konferensen i Hässleholm den 26 februari får vi höra Catarina S. berätta om sina iakttagelser, men också Kulturrådets forskare Jonas Andersson om internationell och nationell läsforskning och KUR:s handläggare för läsfrämjande, Nina Frid,  om hur man avser att arbeta de närmaste åren. Sex olika kommuner ger också konkreta exempel på hur man arbetat läsfrämjande i praktiken med små och stora barn, ungdomar och vuxna.

Vi hoppas på ett brett deltagande från hela södra Sverige. Sista anmälningsdag är framflyttad till den 13 februari. Hela programmet här.

Bild från rapporten "Vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut"
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar