måndag 3 mars 2014

Så kommer vi att arbeta med läsfrämjande 2014

Läsfrämjande ett av Kultur Skånes fokusområden 2014 och en halv miljon kronor är avsatta i år för olika insatser - projekt, seminarier och omvärldsbevakning. Såväl folkbiblioteken som studieförbunden och folkhögskolorna bedriver läsfrämjande verksamhet och tillsammans med dessa parter vill vi undersöka hur man kan vända den negativa utvecklingen för läsande och läsförståelse.
Läsfrämjande i Skåne har som mål att öka läsandet genom att:
 • vässa metoderna och nå nya grupper.
 • uppmuntra samarbeten mellan bibliotek, studieförbund, folkhögskolor och andra samhällssektorer, som till exempel hälsovården, samt ideella föreningar, som till exempel som idrotten, med flera.
 • ta tillvara de erfarenheter och öka kontakterna med den forskning som görs inom området.

Projekt
Från den 5/3 till 30/4 är det möjligt för folkbibliotek, studieförbund och folkhögskolor att söka pengar till såväl samarbetsprojekt som egna projekt. En utlysning kommer att presenteras på bibliotekschefsmötet imorgon och senare skickas ut. Länk till utlysning läggs in här

Seminarier
I början av veckan gick en inbjudan ut till det första av de tre seminarier som vi planerar i år.
Seminarierna är tillfällen för inspiration, samverkan och kompetensutveckling och inbjudan går ut till både biblioteken och folkbildningen.
Den 28 mars på Stapelbädden i Malmö med Amira Sofie Sandin kommer det att handla om läsfrämjande projektarbete.
Till 5 september (i anslutning till bokfestivalen i Kristianstad) har vi bett Kulturrådet berätta om den handlingsplan för läsfrämjande som de arbetar fram just nu och som ska vara klar till årsskiftet. Vi hoppas också på Folkbildningsrådet och praktiska exempel på projekt bl a tillsammans med idrottsrörelsen.

Vi medverkar i två kartläggningar
Kulturrådet har beviljat 300 000 kr till en gemensam inventering och analys av de läsfrämjande projekt och arbetsuppgifter som utförs av folkbiblioteken inom  Skåne, Halland, Jönköping, Blekinge, Kronoberg och Kalmar. Ett informationsbrev har gått ut till alla bibliotekschefer och Ann Wiklund presenterar projektet den 28 mars.
Tillsammans med regionalt Kunskapscentrum för barnhälsovård gör Kultur Skåne i februari/mars en kartläggning av existerande samarbeten mellan bibliotek och BVC.

Seminarier och konferenser på tema läsfrämjande avlöser varandra i år. Några av dem vi känner till:
14 mars i Stockholm - Plats för barn! – Läsrörelsens idéseminarium om barns och ungas språk och läsning
21 mars i Kristianstad - En dag fylld av läsglädje!
9-11 mars i Halmstad  -Att läsa är farligt.Att inte läsa är farligare.Årets konferens med tema läsning


24-25 april i Uppsala - Litteratur och demokrati: unga läsare, identitet och litteracitet 

26-27 maj i Vimmerby - Klassiker, gamla böcker för unga läsare årliga Astrid Lindgren -konferensen
26 maj i Lund - Anagram planerar Readme med ambition att bli en årlig konferens

2 kommentarer:

 1. Hej Karin
  I Örebro län planerar vi att växla över medel för kompletterande medieförsörjning till läsfrämjandeprojekt.Det vore värdefullt för oss att få ta del av era riktlinjer för projekt!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi går ut med en samlad utlysning i veckan och skickar gärna en kopia till dig då

   Radera