torsdag 6 mars 2014

Bibliotekschefsmöte på tema ledarskap och utvecklingsarbete

4/3 träffades ett trettiotal skånska folkbibliotekschefer på årets första bibliotekschefsmöte, i Hässleholm., på temat ledarskap och utvecklingsarbete.

John Nørskov Hansen, från Centralbiblioteket i Gentofte, gav exempel på olika ledarskapsdilemman kopplade till "det moderna biblioteket": orienteringen mellan det digitala och det fysiska, det nationella och det lokala, material och människor, samlingar och rum. Han berättade också hur  han och hans kollegor jobbar med ledarskapsutveckling tillsammans med danska bibliotekschefer, bland annat utifrån den numera välbekanta "danska modellen".

John tipsade bland mycket annat också om vikten av ett bra s. k hisstal, dvs att se till att ha en kort presentation av ditt bibliotek eller din verksamhet som du kan dra för någon du träffar i hissen, både för att slagkraftigt kunna sammanfatta kärnan i din verksamhet för andra, men också för att själv "tvingas" fundera över detta.

Eftermiddagen inleddes med att Catharina Isberg lät alla chefer ställa sig i en tidslinje, utifrån hur länge man varit chef, och därefter utifrån hur länge man haft den post man har idag. Denna tidsorm gav en väldigt konkret bild av att ledarerfarenheten bland de skånska bibliotekscheferna totalt sett är gedigen men också att många av dem haft sitt nuvarande jobb i två år eller mindre. Vad innebär den rörligheten för det skånska bibliotekschefskollegiet och hur kan vi tillsammans jobba med ledarskapsfrågor var något som diskuterades under dagen.

Catharina reflekterade sedan kring ledarskap och medarbetarskap utifrån sina erfarenheter från företags-, forsknings- och folkbibliotek. Både SLU, där Catharina tidigare var chef och Helsingborgs stadsbibliotek jobbar eller har jobbat medvetet med medarbetarskap.

Under Catharinas pass fick vi också fundera på vad begreppet ledarskap innebär, för var och en av oss. Så här kan de skånska bibliotekschefernas syn på ledarskap illustreras:Vi på Kultur Skåne informerade också om vad som är på gång. Läsfrämjande, bibliotek som kulturhus , biblioteksplaner och mångspråk är några av punkterna på vårens agenda. Från och med nu och fram till 30/4 har de skånska folkbiblioteken möjlighet att söka stöd för utvecklingsarbete inom tre utvecklingsspår:
  • Regionalt mediesamarbete
  • Folkbiblioteken som kulturhus
  • Läsfrämjande
 Mer information om detta skickas till de skånska folkbibliotekscheferna i dagarna. dagarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar