onsdag 19 februari 2014

MIK på biblioteket


Förra veckan, 10-14 februari var det MIK-veckan (MIK = Medie- och informationskunnighet), då Statens medieråd  uppmärksammade  barns och ungas medieanvändning på olika vis, bland annat genom att lansera sajten MIK-rummet.

MIK-rummet är ett led i Statens medieråds arbete för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare.  Statens medieråd följer också medieutvecklingen och forskning kring barns och ungas mediesituation och presenterar också undersökningarna  Ungar & medier och Småungar & medier.  MIK-dagen i september förra året, som Statens medieråd arrangerade i samarbete med bland andra Kultur Skåne, är också ett led i detta arbete.

MIK-rummet är tänkt som en pedagogisk resurs för främst lärare och bibliotekarier, men även för föräldrar. MIK-rummet erbjuder information, inspiration och praktisk hjälp för att kunna stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och kommer att uppdateras och utvecklas med nytt material riktat till skolor, bibliotek och hemmet.

 – Vi ser gärna att fler aktörer som arbetar med medie- och informationskunnighet är med i den fortsatta utvecklingen av MIK-rummet, säger Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd. Det är av största vikt att vi tillsammans arbetar för ökad medvetenhet kring frågorna. 

För oss biblioteksmänniskor är det värt att notera att MIK-rummet särskilt lyfter fram bibliotekens roll att erbjuda alla fri tillgång till information, kunskap och kultur som något som möjliggör ett livslångt lärande för alla och att biblioteken har en viktig uppgift när behovet av medie och informationskunnighet ökar och de digitala klyftorna växer.

Samarbetspartners för MIK-rummet är UR, Konsumentverket och Svensk Biblioteksförening.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar