måndag 24 juni 2013

Varför läsa skönlitteratur

Skönlitteratur och litteraturförmedling - förhållningssätt hos bibliotekarier
Skönlitteratur på bibliotek är på ett sätt så självklart att man inte ställer frågorna - ska biblioteken arbeta med skönlitteratur? Varför, hur och på vems uppdrag? Vilken syn på arbetet och på litteraturen har bibliotekarierna själva? Projektet Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek (samarbete mellan Malmö Högskola, Nobelbiblioteket och regionbiblioteken i Västra Götaland, Halland och Stockholm), vill undersöka särskilt den sista frågan och en intressant förstudie publicerades nu i maj. Man har fått pengar till att fortsätta projektet

I Sverige är detta ett område där inte så mycket är skrivet men i Norge undersökte Jofrid Karner Smidt 2002 i sin avhandling Mellom elite og publikum, littereratursmak och -förmedling bland norska bibliotekarier. I det senaste numret av norska bibliotekstidskriften Bok og bibliotek läser jag en artikel (ref i Peter Alsbjers blogg) om hur danska bibliotekarier tänker kring litteraturförmedling där den egna passionen för läsning är ett verktyg - svenskar känner säkert igen sig men det är alltid intressant när man genomlyser det välbekanta. Forskarna Nanna Kann-Christensen och Gitte Balling från IVA har skrivit flera artiklar som kan läsas i fulltext inom forskningsprojektet Forestillinger om litteraturformidling


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar