torsdag 13 juni 2013

Boken på duken - film som läsfrämjare
Bild från filmfestivalen Exilir
Film som läsfrämjare – hur funkar det? Nu lanserar Film i skolan 2013/14 års stora skolbioprojekt som handlar om hur man kan använda filmen för att väcka barns och ungas läslust.
Svenska filminstitutet gör intressanta satsningar på att förena bok och film inom film i skolan projekt.
Läs mer här om de olika aktiviteterna: http://www.sfi.se/sv/filmiskolan/Teman-och-projekt/Boken-pa-duken/

Forskning om film & läsfrämjande

Samtidigt som litteraturutredningen efterfrågar läsfrämjande insatser pågår spännande forskning som visar hur film och rörliga bildmedier kan användas som pedagogiska hjälpmedel i skolan. I Storbritannien har exempelvis British Film Institute involverat i projektet "Reframing Literacy" som bland annat går ut på att koppla ihop mediepedagogik och litteraturpedagogik i skolorna.
Också i Sverige finns intressant forskning att hänvisa till. Carina Fast visar i sin avhandling Sju barn lär sig läsa och skriva hur barn via exempelvis TV och datorspel tidigt utvecklar en läsförmåga men att denna sällan tas tillvara i den traditionella skolundervisningen. Karin Jönsson vid Malmö högskola forskar kring hur iPads i skolan påverkar barns skriv- och läsförmåga och kan konstatera att film som uttrycksmedel har en viktig roll i den processen. Maria Söderling, å sin sida, visar i sin licentiatavhandling Att sätta erfarenheter i rörelse hur filmanalys inom svenskundervisning kan elevernas inlärning. 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar