torsdag 28 juni 2012

Studieresa till Själland om kulturhus och meröppna bibliotek

53 personer: kulturpolitiker, kulturchefer, bibliotekschefer och bibliotekspersonal från ca 15 kommuner, och Kultur Skåne deltog på Kultur Skånes studieresa till Själland på temat kulturhus och meröppna bibliotek.

Att utveckla biblioteken som kulturhus är ett mål i den regionala kulturplanen och biblioteket som kulturhus är en av de frågor som lyfts under samverkansprocessen kring den nya regionala kulturplanen. Även frågan om meröppna bibliotek är högt prioriterad såväl på kommunal som regional nivå. Meröppna bibliotek är ett sätt göra biblioteket till ett kulturhus, eftersom bibliotekets roll i lokalsamhället stärks och den ökade tillgängligheten öppnar upp även för andra kulturverksamheter på biblioteket. Genom meröppet blir biblioteket också en större angelägenhet för alla i samhället och kan i bästa fall bidra till större delaktighet.

Första anhalten var Bibliografen i Bagsvaerd, ett exempel på ett kulturhus där biblioteket kombineras med bio. Biblioteket och biografen delar disk och driver tillsammans ett café. I och med att biografen ligger tillsammans med biblioteket så fokuserar biblioteket mer på film och rörlig bild i form av till exempel spel, samarbetet innebär också att biblioteket har generösa öppettider. Esben Fjord, som är utvecklare för biblioteken i Gladsaxe kommun, berättade och guidade, och gav bland annat flera exempel på hur biblioteket och bion samverkar kring olika teman eller arrangemang samt redovisade intressant statistik där bibliografens verksamhet sticker ut (i positiv bemärkelse).

Esben Fjord visar bibliotekslokalen

Intensiva diskussioner vid kaffet

Ett litet smakprov från presentationen av Bibliografen
i den största av de två biosalongerna

Nästa stopp var det meröppna biblioteket i Jaegersborg. Peter Ström, filialchef i Gentofte kommun, guidade och berättade tillsammans med personalen, om biblioteket och den meröppna verksamheten.Det lilla filialbiblioteket i Jaegersborg tillhör Gentofte kommun och är kommunens hittills enda åbne bibliotek. Där har självbetjäningen varit en medveten satsning på ökad tillgänglighet utifrån tanken att biblioteket är allas. Biblioteket har mycket arrangemang och workshops, inte sällan på initiativ av ortsbefolkningen och både besök och lån skjutit i höjden sedan man börjat med "meröppet".   
Lämmeltåg till bibioteket, som ligger vägg i vägg med mataffären.
Kul att notera att bibliotekets öppettider är mer generösa än grannens.

Entré via ljusgård som också används för
olika typer av (kultur)arrangemang.

Peter Ström med personal berättar

De enda regler man har för det meröppna biblioteket,
och det räcker, menar personalen.

För de som tycker att bibliotekets arkitektur känns bekant
kan det vara av intresse att huset har samma arkitekt
som Lunds stadsbibliotek, Flemming Lassen.
Vid lunch anlände vi till Kulturvaerftet i Helsingör. Kulturvaerftet är ett exempel på en storsatsning på ett kulturhus med bibliotek, scener, konferensmöjligheter och varvsmuseum. Byggnaden är en del av ett nytt upplevelseområde mellan slottet Kronborg och centrum. Två bibliotekarier från bibliotekets utvecklingsavdelning berättade om verksamheten och visade byggnaden, med fokus på biblioteksdelen. Det var intressant att höra att bibliotekspersonalen i och med flytten till det nya kulturhuset också har förändrat sitt arbetssätt.
Entrédisken i det stora kulturhuset bemannas av bibliotekets personal
Här ser man rester från den gamla industrimiljön 

I bibliotekslokalen finns många olika sitt-, studie-, lek- och mötesplatser...

...och scener.
Eftermiddagspasset på Kulturvaerftet innehöll också en föreläsning av Carsten Nicolaisen, bibliotekschef på Sönderborgs bibliotek på Jylland. Sönderborgs bibliotek är ett av de mest intressanta exemplen på meröppna eller självbetjänande bibliotek i Danmark. Syftet med Sönderborgs självbetjänande bibliotek har varit ökad tillgänglighet och en kvalitetshöjning för brukaren, vilket liknar de skånska satsningarna på meröppna bibliotek. Intressant är också hur de biblioteketsuppdraget som tredelat: digitalt, betjänande och självbetjänande.  

Dagen avslutades med mingel och tid för gemensam diskussion och reflektion, och då, liksom under hela dagen, diskuterades det intensivt. Efter studieresan har vi från Bibliotek, bildning och media funderat en del kring begreppet ägarskap, som danskarna använder, och som återkom flera gånger under dagen. Det handlar om brukarens känsla för och delaktighet i verksamheten. Både i t ex Veberöd, Jaegersborg och Sönderborg har detta ägarskap bidragit till  att höja kvaliteten på bibliotekets verksamhet. 

Sista programpunkten blev, för många av deltagarna,
fotografering av nya skulpturen Han på kajen
utanför Kulturvaerftet (som syns i bakgrunden)
Bilderna är tagna av Karl-Magnus Lenntorp och Kristina Elding på Kultur Skåne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar