torsdag 28 juni 2012

E-böcker igen...Ni har väl sett Svensk biblioteksförenings nya e-bokskampanj?Svensk Biblioteksförening annonserar idag, 28 juni i Dagens Nyheter. Syftet är att uppmärksamma bibliotekens demokratiska och oberoende uppdrag att tillgängliggöra information och kunskap till alla.  Annonsen och en faktafolder om vad Svensk Biblioteksförening tycker kan du ladda ner via SBs hemsida
Även Kungliga biblioteket har lagt i en ny växel på e-boksfronten. På KB:s hemsida kan man läsa en kort intervju med den nya "e-boksmannen", John Augustsson, nytillträdd projektledare för e-böcker på KB.
- Tanken är väl att mina arbetsuppgifter startar där KB:s e-boksutredning slutade, säger John Augustsson. Vi ska titta på om det går att hitta alternativa lösningar för biblioteken och e-böckerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar