torsdag 28 juni 2012

Barn och unga - konferens, böcker mm

Alla läser - en nationell konferens
Kulturrådet och Skolverket arrangerar, tillsammans med Barnkulturåret i Göteborg och Kultur i Väst en nationell konferens för att sprida kunskap och främja ett läsutvecklande arbete. Konferensen vänder sig till politiker, skolchefer, bibliotekschefer, språk-, läs- och skrivutvecklare, bibliotekarier och andra med ett övergripande ansvar för barns och ungas läsutveckling.


Barnens romanpris till Katarina von Bredow för Flyga högt
Lyssna till kloka barn om läsning och läsupplevelser från dagens program.


Seminarium i Almedalen - Hur väcker vi läslusten hos våra barn och unga?
Länsteatrarna, Lärarförbundet och Riksteatern arrangerar ett samtal om konsten att väcka läslusten och engagemang hos barn för att stärka deras läsupplevelser och deras självkänsla.
Tid: tisdag den 3 juli kl. 11.45-12.45
Plats: Länsteatern på Gotland, Bredgatan 10Boktipsapp för barn
Nu kan barn ladda ner en gratis boktipsapp från App store eller Google play som utvecklats av Andreas Josefsson, IT och webbutvecklare på Kultur i Väst och är forfarande under utveckling.
Läs mer på Barnens bibliotek


Barn, unga, bibliotek inom Futurum.kom
I våra grannregioner startade man förra året ett stort utvecklingsprojekt om barn och unga för all bibliotekspersonal. Här finns många intressanta funderingar om biblioteksrummet, digitalisering etc. Möjlighet att lyssna på föreläsning av Lena Lundgren om barnperspektivet på biblioteken


Författardagen i Hässleholm - 13 november 2012
Tillsammans med Författarcentrum, region/länsbiblioteken i Blekinge, Jönköping och SydOst och Hässleholms bibliotek håller vi på att lägga sista handen vid programmet och inbjudan skickas ut i augusti. Se förhandsinformationen i vårt kalendarium.

Två skrifter från Regionbibliotek Stockholm
Om utvecklingsarbetet inom barnbiblioteksverksamheten på ett mångspråkigt bibliotek - Flemingsbergs bibliotek och om hur man skapade småbarnsbiblioteket i Norrviken. Lena Lundgren har skrivit båda rapporterna. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar