tisdag 30 januari 2018

Vem får vara med?

Igår deltog jag på Vem får vara med? - en kulturpolitisk dag om inkludering och integration på Dansens hus i Stockholm. En start på Sveriges roll som ordförande i Nordiska ministerråd 2018 med utgångspunkt i ett inkluderande, hållbart, innovativt, tryggt och öppet Norden.
Under dagen presenterades tre  rapporter varav två är helt nya från Kulturanalys Norden som nu finns tillgänglig att inspirera till ett mer tillgängligt och inkluderande kulturliv.
Kultur med olika bakgrund - rapporten visar på likheter och skillnader mellan de nordiska länderna, särskilt avseende representation i chefsyrken och konstnärliga yrken. Resultatet visar på vikten av att ta fram statistik i frågan och att identifiera hinder för lika förutsättningar till anställning inom kultursektorn.
Vem får vara med? är en forskningsantologi där man samarbetat med 19 medverkande forskare indelad i tre teman; kulturpolitik mötet integrationspolitik, kulturpolitiska idéer översätts till praktik samt utlänska bakgrund inom olika konst- och kulturgenrer allt i en nordisk kontext. Bland annat har Dorte Skot-Hansen skrivit ett intressant kapitel.
I rapporten Jämställd kultur står det klart att det råder en jämn könsfördelning bland anställda på statligt finansierade kulturverksamheter i de nordiska länderna. Samtidigt är det något vanligare att män har chefspositioner och konstnärliga yrken än kvinnor.
Jag slutar med ett boktips från en av dagens medverkande skådespelerskan och författaren Evin Ahmads bok  En dag ska jag bygga ett slott av pengar.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar