onsdag 31 januari 2018

Fem frågor om projektet Berättelser - vägar in i språketProjektgruppen för Berättelser - vägar in i språket, från höger: Catrin af Malmborg, Måns Söderberg, Margaret Svensson, Annika Nilsson, Helén Bengtsson, Jonas Larsson, Sura Mashat, Tim Lukic


I bibliotekssamarbetet Skåne nordost, SKNO, pågår just nu projektet Berättelser – vägar in i språket. Vi ställde fem frågor till Helén Bengtsson på Kristianstads stadsbibliotek om projektet:
Beskriv projektet Berättelser – vägar in i språket!
Det är ett SKNO-projekt som riktar sig till nyanlända och där vi använder skönlitteratur på olika sätt för att få målgruppen att utveckla och träna svenska språket och även för att väcka läslust. Nyanländ är ju ett ganska brett begrepp och man befinner sig på olika nivåer vad gäller språket och därför vill vi testa olika metoder och använda skönlitteratur i olika former, allt från muntligt till sagor och lättläst. Vi riktar oss till både barn och vuxna.

Hur kom ni på idén till projektet?
I Bromölla hade Margaret Svensson gjort ett försök med en LL-bokcirkel och berättade om den och det ville vi spinna vidare på. Det kändes också som en naturlig utveckling utifrån våra föregående projekt i SKNO, då vi jobbat bland annat med inventering och inköp av medier och kompetensutveckling. Nu ville vi ta det ett steg vidare.Ni drog igång ganska nyss, i september 2017. Vad gör ni just nu? 
Några aktiviteter kör igång nu under våren, till exempel bilderbokssamtal och föräldrabokcirkel, men mycket är fortfarande i planeringsstadiet. Det ser skiftande ut mellan kommunerna.


Vad tycker du är det mest spännande med det arbete ni har framför er?
Just att vi kommer att testa nya arbetsformer och sätt att arbeta med både gamla och nya samarbetspartners. Det blir många nya möten på olika sätt, där skönlitteraturen sätts i fokus. Vi vill få vår målgrupp att upptäcka att litteraturen ger vägar in till språket, som därmed berikas och utvecklas och i och med det får man bättre självkänsla och blir stärkt som individ.

Om du får drömma: vad blir resultatet av Berättelser – vägar in i språket, när projektet avslutas i slutet av året?
Att vi har haft många spännande möten och att vi har hittat fungerande modeller för framtida arbete med läslustfrämjande aktiviteter hos målgruppen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar