fredag 29 augusti 2014

Skolbibliotekarie och filmpedagag i samarbete för läsfrämjande insatser


Bild från kortfilmen Being Bradford Dillman från BUFFs filmfestival 2013
I Skolverkets nyhetsbrev kan man läsa om följande projekt på Nytorpsskolan i Hammarkullen i Göteborg där skolbibliotekarie och filmpedagog samarbetar för att väcka elevernas läsintresse. Artikeln lyfter fram att skönlitteratur och film är viktiga verktyg i arbetet. Skolbibliotekarien Iréne Johannesson och dokumentärfilmaren och filmpedagogen Johanna Bernhardson arbetar tillsammans med olika lässtimulerande projekt.
  "Det övergripande syftet är att hjälpa eleverna ta makten över svenska språket och utveckla sin förmåga att uttrycka sig med hjälp av olika medier. Det rör sig om projekt inom elevens val som ska höja läsandets status och engagera eleverna i det egna språkutvecklingsarbetet. Eleverna lär sig arbeta med film och digitalt berättande genom att skapa korta multimediala berättelser, det vill säga ett slags enkla stillbildsfilmer, där berättarens röst leder handlingen framåt". Läs mer om satsningen här: http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/skolbibliotek/sa-gor-andra/skolbibliotekarie-och-filmpedagog-i-samverkan-1.222326

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar