onsdag 6 augusti 2014

Rapporter från mångspråksprojekten


Nu har projektrapporterna från de delregionala projekten kring mångspråk och bibliotek  kommit in till oss på Kultur Skåne och det är väldigt roligt att läsa och se likheter och olikheter i projekten. De fyra projekten har på flera sätt haft liknande utmaningar, men också skillnader i förutsättningar, inte minst eftersom de delregionala katalog- och/eller mediesamarbetena ser olika ut och har kommit olika långt och man har också tagit sig an utmaningarna på olika sätt och med lite olika fokus.

Mycket har gjorts, en hel del har redan hänt, men nästan allra roligast är det att läsa om alla de idéer som finns för fortsatt utvecklingsarbete i framtiden. Alla deltagande bibliotek verkar taggade att fortsätta arbetet med mångspråkiga medier och mångspråkig biblioteksverksamhet efter projekttidens slut och några av dem går också, med stöd av Kultur Skåne, vidare med nya eller fördjupade projekt.

Rapporterna kan fås från Kultur Skåne och projekten kommer att presenteras närmare på mångspråksseminariet den 16 september  . Det är ett bra tillfälle att ta del av det arbete och de erfarenheter som gjorts inom mångspråksprojekten men också på andra bibliotek runtom i landet. Välkomna att anmäla er!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar