torsdag 10 april 2014

Om Koha

Senaste numret av Kultur i Västs tidskift Framsidan har digitalt tema. Flera av artiklarna handlar om bibliotekssystemet Koha, som bygger på öppen källkod. Regionbibliotek Halland och har varit drivande i flera projekt kring bibliotekssystemet Koha, som till exempel i  Hylte kommun där migreringen över till Koha, nu är klar. All anpassning till Hyltes behov eller svenska förhållanden är dock inte klar, men ambitionen är att den anpassning som nu görs i Hylte-projektet ska komma andra svenska bibliotek till godo, berättar Viktor Sarge, utvecklingsledare på Regionbibliotek Halland.

En del andra spännande saker händer på Koha-fronten just nu: Mölndal har fått utvecklingsmedel från Kultur i väst för en förstudie för att undersöka möjligheten att skapa en fungerande koppling mellan Libra och Koha för överföring av data, och stora Deichmanske bibliotek i Oslo tagit beslut om att implementera Koha som bibliotekssystem på det nya biblioteket osm öppnar 2017.

Ett system byggt på öppen källkod  ställer helt andra krav på biblioteken. Det ger en stor frihet att utforma systemets utveckling, men ställer också krav på att biblioteket har en bra "beställarkompetens". Att det finns någon på biblioteket som kan lägga en bra beställning till externa utvecklare,  som kan prata teknikernas språk, är en förutsättning för att lyckas med implementering av Koha, samtidigt som det naturligtvis är sårbart att alltför mycket vilar på en eller ett fåtal personer.

En lösning på detta kan vara lokala och regonala samarbeten för att säkerställa den vardagliga driften och samtidigt tillsammans med andra bibliotek bidra till en biblioteksdriven innovation, menar Viktor Sarge. I ljuset av det resonemanget blir ju Koha-projeketet i de skånska "5Yes-kommunerna" väldigt intressant. Burlöv, Kävlinge, Lomma,Svedala och Staffanstorp inledde förra året en förstudie kring gemensamt bibliotekssystem med utgångspunkt från Koha, med stöd av Region Skåne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar