tisdag 17 december 2013

Några ord i korthet kring film och bibliotekHär kommer ett axplock om vad som sker och har skett inom film och biblioteksområdet utifrån kulturhusprojekten omgång 1 och 2, men också övriga utvecklingsprojekt som handläggs av oss på Kultur Skåne. 
När det gäller Kulturhusprojekten så är det Åstorp, Oxie, Perstorp och Skurup bibliotek som fått bidrag där film, rörlig bild står på något sätt för innehållet. (Sedan finns det en mängd andra projekt på biblioteken som t ex i Lomma, Osby, Helsingborg med flera som också har beröring med rörlig bild).
Oavsett plats och innehåll i projekten så kan man utläsa vissa gemensamma nämnare:
Det handlar om att gestaltning av berättelser där film kan utgöra en dörr som öppnar upp till berättelsens universum, berättelsen inte bara den filmiska utan också i boken, spelet eller dramaleken. I forskarsammanhang talar man om mötet med rörlig bild, som den audiovisuella läsningen, den audiovisuella texten. 
Film är ett medium, boken ett annat, spelet ett tredje, men oavsett val av media är berättelsen kärnan.
En annan gemensam nämnare för projekten är att det handlar om att nå nya målgrupper eller lyssna in nya behov hos biblioteksbesökarna. Inte sällan är det unga (ungdomar) som är målgruppen, men också besökare som primärt tillhör en annan språkgrupp än den svenska som i Åstorp, där film som en form av allkonstverk och ett visuellt uttryck är lättare att ta till sig än enbart text eller ljud.
En tredje gemensamhet är att det i projekten finns inslag av eget skapande. I Perstorp arbetade biblioteket tätt med skolan och samspelade med Skapande skola-insatser och genomförde projektet med en filmpedagog som arbetade med att eleverna fick göra egna filmer. Likaså i Skurup, där man arbetade med manusskrivande för film. I Oxie arbetar man tillsammans med en dramapedagog som tillsammans med bibliotekarien gör målgruppen medskapande till gestaltningen av berättelsen. Delaktighet är också en viktig komponent i projekten.
När det gäller de regionala utvecklingsbidragen som man kan söka två gånger om året, så ser jag att fler och fler filmaktörer räknar in bibliotek som visningsarena för film. Barn - och ungdomsfestivalen BUFF har i höstens beviljade ansökningar fått medel för att under festivalveckan 10-15 mars 2014 anordna seminarier och aktiviteter kring Medie- och Informationskunskap (MIK). BUFF kan vara en resurs för skolan och biblioteken för att öka kompetensen i MIK.
Det finns ett nätverk som heter CinéSkåne som drivs av Folkets Bio, Film i Skåne och ABF. CinéSkåne hjälper till med visningsarrangemang och subventionerar dessa på de orter som i första hand saknar biograf och där man vill sätta filmvisningen i ett sammanhang, som i sin tur kan bestå av regissörssamtal, tematiska samtal eller koncept som Psykologer ser på film eller någon annan aktivitet som ger mervärde till själva visningen. 23 kommuner ingår i nätverket idag och inte sällan är biblioteket en visningsplats eller en samarbetspartner som t ex Tivolibio i Broby där biblioteket anordnat utomhusvisningar i Tivoliparken. 
Det finns regionala resurser för samarbeten när det gäller film, förutom Folkets Bio, även Filmcentrum Syd och Film i Skåne och naturligtvis alla filmfestivalerna som gärna vill komma ut med sina filmer i hela regionen.  
Roligt hade varit om biblioteken i Skåne tillsammans med filmaktörerna och folkbildningen, ansökte med intressanta och experimenterande projektidéer till utvecklingsbidragen. Allt om dessa; kriterier, tider och ansökningsförfarande kan man läsa på http://www.skane.se/kultur under flik Bidrag, http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Kultur-Skane-samlingsnod/Kultur_Skane/Bidrag/
Vi lyssnar gärna på projektidéer och ger ett första omdöme om vi tror de håller gentemot kriterierna eller inte, så kontakta oss gärna!

Ha en god filmjul!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar