torsdag 19 december 2013

DUO-gruppen 2013-11-27

Deltagare: Joel Alskans och Katarina Tollback Ericson från Burlöv, Jonas Bolding och Kerstin Turesson från Ängelholm, Magdalena Jeppsson från Kristianstad och Maria Jacobsson från Kultur Skåne

Först rapporterades det från de delregionala barnbibliotekariemötena.

I sydväst, där man hade sitt första delregionala möte, hade man bl.a. pratat om hur man kan jobba med IPads och andra teknikfrågor. Hur man använder Kulturrådspengarna diskuterades också. Frågan om delregionala DUO-gruppsmöten togs upp och man var positiv till den idéen. Däremot hade informationen om seminarierna i Simrishamn inte nåt alla.

Även i nordväst hade man en nystart och där samtliga barnbibliotekarier nu var inbjudna. Man tyckte det var positivt med ett nytt sammanhang där fler kan vara delaktiga och en känsla av att man är många kollegor. På mötet hade man funderat på gemensamma projekt, bl.a. för att jobba med något konkret. Man har också skapat en gemensam Facebook-sida. 

Nordost hade diskuterat vikten av tydliga uppdrag och mandat för att jobba ihop i projektform. Mötet ägde rum på Kristianstads bibliotek så man hade visat upp sagorummet och den nya tekniken där. Man hade också inventerat vilka kompetensbehov man har och det som kom upp var bl.a. kunskap i upphandlingsförfarande, hur man skriver projektansökningar och biblioteksplaner.

Eftersom det inte var någon representant från Sydost gjordes det inte någon avrapportering från denna delregion.

Sedan fördes ett mer allmänt resonemang kring barnbibliotekarierollen och DUO-gruppen konstaterade att barnbibliotekarien i hög grad har kvar referensfrågorna, till skillnad från "vanliga" bibliotekarier.

Burlöv berättade om ett samarbete som man har med specialpedagogerna i kommunerna och den handlingsplan som man tagit fram för läsfrämjande i förskolan, bl.a. kring mångspråk. Ängelholm berättade om att man kommer fira Tove Janssons 100-årsjubileum nästa höst med både utställningar, tävlingar och tonsättningar på olika sätt. Målgruppen är både barn och vuxna och man kommer lyfta fram alla delar i Tove Janssons författarskap. 

Teman för nästa års DUO-gruppsmöten diskuterades. Det som kom upp var teknik, aktuell forskning och omvärldsbevakning inom fältet samt biblioteksrummet och platsen. Kan man t.ex.ha barnperspektiv på hela biblioteket, inte bara på barnavdelningen? Miljöer som har inspirerats av en särskild pedagogik togs också upp. 

Datum för DUO-gruppens möten under 2014:
11 februari
15 maj
10 september
12 december 

DUO-gruppen konstaterade att det vore bra att byta miljö på mötena och gärna besöka inspirerande miljöer - inte nödvändigtvis bibliotek. 

Det första mötet 2014 ska DUO-gruppen prata om hur (och varför) man använder teknik inom biblioteksverksamheten för barn samt vilka problem och möjligheter det kan innebära.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar